Počas trvania stavebných prác bude cestná doprava v úseku Námestia SNP vylúčená. Obmedzené bude aj parkovanie vozidiel pred bývalým Okresným úradom Zvolen.

Mesto so stavebnými prácami začalo v utorok 11. februára a ukončiť by ich malo 11. júna tohto roka. V tomto období dôjde k viacerým zmenám pre motoristov aj peších. Rekonštrukcia  si vyžaduje úplnú uzávierku severnej časti Námestia SNP v úseku od križovatky Divadelná po koniec parku Ľudovíta Štúra.

„Počas trvania stavebných prác bude cestná doprava z predmetného úseku Námestia SNP vylúčená, vrátane parkovania vozidiel pred objektom bývalého Okresného úradu Zvolen,“ oznámilo Mesto Zvolen.

Uzatvoria aj park

Uzatvorený bude aj Park Ľudovíta Štúra, ktorý počas stavebných prác oplotia, čím zabezpečia stavbu. Dostupnosť do inštitúcií v budove bývalého Okresného úradu Zvolen bude počas rekonštrukcie zabezpečená po chodníku v smere od Divadelnej ulice. Severná časť Námestia SNP bude vymedzená dočasným dopravným značením.

Parkovanie zatiaľ neobmedzia

Stavebné práce by nemali obmedziť parkovanie v časti Námestia SNP západne od Parku Ľudovíta Štúra, teda úsek pred reštauráciou v blízkosti. V tomto úseku budú stavebné práce realizovať po ukončení prvej etapy postupu prác, o ktorých bude mesto priebežne informovať.

Dlhoročný spor

Rekonštrukcia námestia mala byť podľa pôvodného harmonogramu ukončená už v júli 2014. Pôvodne ju mala realizovať spoločnosť VAV Invest a.s., ktorá stojí aj za zvolenskou Európou. Proces spomalil problém medzi akcionármi čo deklaroval konateľ spoločnosti Peter Valach. Samospráva investorovi niekoľkokrát predĺžila termín na ukončenie a odovzdanie prác.

Spoločnosť sa dostala do konkurzu a projektovú dokumentáciu námestia predala inej spoločnosti, od ktorej ju mesto kúpilo.  Zvolen od pôvodného investora vymáha súdnou cestou zmluvnú pokutu vo výške 3,64 milióna eur. Rekonštrukciu bude realizovať spoločnosť Idea Invest spol. s r.o.