Pri príležitosti 780. výročia obnovenia mestských privilégií Zvolena pripravil magistrát pre zberateľov, obyvateľov aj návštevníkov mesta unikátny suvenír – 0-eurovú bankovku.

Ponesie motív Zvolenského zámku, ktorého autorom je Michal Ďurica a na predaj bude dostupná v Starej radnici. Stane sa tak významným prvkom pripomínajúcim výročie založenia mesta ešte dlho po jeho skončení.

Poznáte 0-eurové bankovky?

Nezvyčajný 0 Euro Suvenír vzniká pri významných príležitostiach alebo ako upomienkový predmet či suvenír z rôznych miest po celej Európe. Radí sa medzi najpredávanejšie a najžiadanejšie suveníry v rámci turistických lokalít EÚ. Má rovnakú veľkosť ako 20-eurové bankovky a fialovú farbu pripomínajúcu bankovky hodnoty 500 eur. Koncept týchto bankoviek vytvorili a vyrábajú v spoločnosti Oberthur Fiduciaire, ktorá okrem iného vyrába aj pravé bankovky.

Jednotlivé emisie 0 Euro Suvenírov sú katalogizované v zberateľských katalógoch a niektoré zaujímavé a limitované vydania si vzhľadom na veľký záujem zberateľov časom zvyšujú svoju hodnotu. Na bankovke sú zvyčajne vyobrazené známe pamiatky alebo krajiny, čo z nej robí skvelý upomienkový predmet pre tých, ktorí si chcú so sebou odniesť niečo unikátne.

Pre koncept je spracovaná aj zberateľská a cestovateľská aplikácia, ktorá okrem vyobrazení jednotlivých vydaní zobrazuje na mape aj konkrétne miesta, ktoré majú vydaný svoj Euro Suvenír aj s jeho aktuálnou dostupnosťou. Tým si vedia zberatelia plánovať svoje potulky po Slovensku, ale aj okolitých krajinách. To isté platí aj pre zberateľov z okolitých krajín, ako je Poľsko či Česko.

V roku 2023 na Slovensku zatiaľ len šesť vzorov

Okrem zvolenskej 0-eurovej bankovky vyšli na Slovensku v tomto roku aj ďalšie vzory bankoviek v náklade päť tisíc kusov. Ide napríklad o bankovky na oslavu 30. výročia založenia Slovenskej republiky, 100. výročia narodenia zakladateľa slovenského animovaného filmu Viktora Kubala či bankovky venované Vysokým Tatrám, Hradu Beckov, Kežmarskému alebo Čachtickému hradu.

Kde bankovku zoženiete?

0 Euro Suvenir venovaný zvolenským oslavám 780. výročia obnovenia mestských privilégií si môžete zakúpiť v Informačnom centre v Starej radnici mesta Zvolen. Dostupný bude od 26. mája a zaplatíte zaň tri eurá.

Zberateľská bankovka so Zvolenským zámkom

Zvolenský zámok, národná kultúrna pamiatka vznešene osadená na miernom návrší nad námestím, patrí medzi najväčšie skvosty stredovekej architektúry na Slovensku. Gotický zámok dal na mieste staršej kráľovskej kúrie v poslednej tretine 14. storočia vybudovať uhorský kráľ Ľudovít I. z Anjou. Reprezentatívne sídlo postavené podľa vzoru talianskych mestských kastelov plnilo úlohu kráľovského poľovníckeho sídla, bolo miestom oddychu a rozptýlenia, ale i dejiskom mnohých štátnických rokovaní.

Od roku 1424 tiež zastávalo funkciu vena uhorských kráľovien. V 16. storočí bol zámok dôležitou protitureckou obrannou baštou, chrániacou vstup k stredoslovenským banským mestám. V priebehu storočí zámok viackrát prestavali, a to v duchu neskorej gotiky, renesancie a baroka. Zvolenský zámok dnes pripomína vzácnu minulosť mesta a jeho časté kráľovské návštevy v období stredoveku.

Podmienky predaja 0 € bankovky mesta Zvolen

Od čísla 51 – 100 max. 1ks/osoba bez možnosti výberu
Od čísla 101 – 1000 max. 10ks/osoba bez možnosti výberu čísla
Nad číslo 1000 neobmedzene bez možnosti výberu čísla
Ročníkové čísla od 1920 – 2000 max. 1ks/osoba s možnosťou výberu čísla
Mesto Zvolen si pre reprezentatívne účely vyhradzuje právo na 500 ks 0 € bankoviek.