V priebehu rekonštrukcie dôjde hneď k niekoľkým dopravným obmedzeniam. Parkovisko medzi budovou železničnej stanice bude po dobu výstavby uzatvorené a do jeho priestoru sa presunú neďaleké zastávky mestskej hromadnej dopravy.

Vodičov na zásadné zmeny upozorní dopravné značenie viditeľné už z neďalekého kruhového objazdu. „Zákaz odbočenia k parkovisku železničnej stanice sa vzťahuje na všetky vozidlá, mimo MHD a dopravnej obsluhy. Toto miesto sa totiž stane otočiskom pre autobusy. V jeho priestoroch budú zároveň zriadené zastávky pre linky MHD smerujúce na sídliská Sekier, Zlatý Potok a Podborová,“ ozrejmil novinku Dušan Gdovin, referent pre dopravu zvolenského mestského úradu.

Cestujúci tak budú od utorka 29. septembra nastupovať na opačnej strane stanice, než ako na to boli zvyknutí doteraz. „Dôvodom je úplná rekonštrukcia autobusového zálivu vedúceho popred železničnú stanicu. Ten bude okrem iného nanovo vydláždený a autobusy naň budú schádzať priamo z ulice T. G. Masaryka,“ doplnil hlavný architekt mesta Peter Kašša.

Parkovisko sa zároveň stáva jediným vstupným miestom pre vjazd ťažkej techniky ako aj pre prípadný zásah záchranných zložiek. To je dôvod, prečo ho v týchto dňoch aj za asistencie polície opúšťajú posledné vozidlá. Tá zároveň upozorňuje vodičov, aby si všímali nové dopravné značenie a rešpektovali ho.

„Dočasné zrušenie parkoviska a presun zastávok MHD sú nevyhnutné pre rýchlosť a plynulosť prác. A hoci tento krok pravdepodobne vyvolá istú mieru nepohody u cestujúcich, odmenou za trpezlivosť bude pre všetkých Zvolenčanov moderné predstaničné námestie s vydláždenými plochami, väčším množstvom zelene či rozľahlejším parkoviskom,“ uviedol k začínajúcej rekonštrukcii hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.