Mesto Zvolen začalo s odstraňovaním náletových drevín na území Barín. V budúcnosti sa tu počíta s výstavbou nového zvolenského kúpaliska.

Vstúpilo tak do prvej fázy príprav územia pre výstavbu budúceho letného kúpaliska Bariny a vybudovanie vstupnej cesty od križovatky Tulská a Štúrova ulica.

Mesto prikročilo k výrubu v tzv. období vegetačného pokoja. V prípade výrubu drevín bola v súlade so zákonom udelená náhradná výsadba, ktorá sa bude realizovať priamo v areáli.

Vegetácia v lokalite vo veľkej miere rastie na pôde zmiešanej so stavebným odpadom, ktorý vznikol pri výstavbe sídliska Západ – Tepličky. Pri prieskumoch v lokalite pracovníci mesta objavili aj veľké množstvo čiernych skládok, ktorých zlikvidovanie bude nevyhnutným krokom na prípravu územia.