S letom Pustý hrad ožíva. Nie je to len zvýšeným záujmom turistov, ale tiež výskumníkmi, ktorí prichádzajú pokračovať vo výskume tam, kde minulý rok skončili. Tento rok je to už 27. sezóna obnovy a výskumu na Pustom hrade.

Zvolenský hrad je jednou z mála pamiatok na Slovensku, ktorých rozsiahly výskum a obnovu nepretržite financuje samospráva. Je to tak už od roku 1992. „Pustý hrad patrí medzi najdôležitejšie pamiatky Zvolena, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Tak ako predchádzajúci primátori, aj my sa snažíme investovať do minulosti, teda výskumu a rovnako investovať aj do budúcnosti, teda obnovy hradu. Tento rok začíname na hrade budovať zázemie pre turistov, ktoré tak dlho chýbalo,“ hovorí primátorka Lenka Balkovičová.

Výskum na Pustom hrade už desať rokov vedie Ján Beljak.  „Do konca októbra plánujeme zrealizovať sanáciu južnej línie opevnenia pri veži Dolného hradu a časť spojovacieho múru s prvou vstupnou bránou. Na Hornom hrade plánujeme opraviť murivá priečnej hradby a severnej línie opevnenia tzv. Dončovho hradu, ktoré táto zima značne poškodila,“ približuje archeológ Ján Beljak. Rozsiahle práce sa môžu realizovať aj vďaka finančnej podpore z programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. „Vďaka týmto financiám môžeme na hrade až na päť mesiacov zamestnať dvadsať pracovníkov, ktorí robia náročné výkopové práce a pomáhajú pri výskume i obnove Pustého hradu,“ dopĺňa Beljak.

Od polovice júla sa archeologický výskum Archeologického ústavu SAV a Katedry archeológie UKF presunie z Dolného na Horný hrad. „Na viacerých miestach budeme skúmať detaily stavebného vývoja jednotlivých objektov Horného hradu,“ hovorí Beljak a dodáva: „Sondy zároveň v predstihu preskúmajú plochy, kde je v budúcnosti plánované umiestnenie mobiliáru v rámci komplexnej architektonicko-urbanistickej koncepcie areálu Pustý hrad.“Počas letnej sezóny sa zároveň uskutoční Medzinárodná letná škola archeológie, ktorú podporil Medzinárodný vyšehradský fond a Banskobystrický samosprávny kraj. „Každoročne sa jej zúčastňujú desiatky študentov z celej strednej Európy, ktorí si domov odnášajú poznatky, ale aj zážitky,“ hovorí Ján Beljak.

Pribudne infocentrum

Tento rok by sa na Pustom hrade mali zlepšiť služby pre návštevníkov. „Návštevnosť Pustého hradu neustále rastie, minulý rok ho v dobrom počasí navštívilo okolo 500 ľudí denne. Infraštruktúra je teda nevyhnutnosťou,“ zdôrazňuje primátorka Lenka Balkovičová. Aktuálne sa v sedle pri Dolnom hrade dokončuje presťahované zrubové infocentrum. Mesto ďalej plánuje zastrešiť palác Horného hradu tak, aby tam mohla vzniknúť napríklad výstavná miestnosť. V budúcnosti by v areáli mohla pribudnúť aj tzv. peňazokazečská dielňa a ďalšie objekty v zmysle komplexnej architektonicko-urbanistickej koncepcie areálu.

Spôsobov, ako možno propagovať hrad je viacero. „V roku 2018 si mesto Zvolen pripomína 775. výročie udelenia mestských privilégií uhorským kráľom Belom IV., ktorý sa pričinil aj o výstavbu viacerých objektov na Pustom hrade. Viac sa dozvedia návštevníci hradu napr. počas septembrového výstupu na Pustý hrad, a najkrajšie nálezy si budú môcť od 13. septembra pozrieť na Zvolenskom zámku v rámci veľkej výstavy Dedičstvo Karola Veľkého,“ hovorí Beljak.

Krásy Pustého hradu si môžete pripomenúť už túto sobotu 9. júna, kedy sa uskutoční dobrovoľnícka brigáda pod záštitou primátorky Zvolena Lenky Balkovičovej. „Budeme čistiť terén od náletovej vegetácie a opravovať turistické chodníky,“ hovorí Beljak a dodáva: „Aj touto cestou všetkých srdečne pozývame.“