Predaj zábavnej pyrotechniky je na svojom vrchole. Zvolenská mestská polícia upozorňuje, že jej používanie bude v nasledujúcich dňoch kontrolovať vo zvýšenej miere. Povolené je totiž len na prelome rokov.

novorocny-ohnostrojV zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen č. 135/2010 je zakázané používať zábavnú pyrotechniku kategórie F2, F3, T1 a P1 okrem dňa 31. decembra od 08.00 hod. do 05.00 hod. nasledujúceho dňa, t.j. 1. januára, a to vo všetkých obytných zónach mesta Zvolen, ako aj v okolí zdravotníckych zariadení, kostolov, škôl a školských zariadení a predškolských zariadení.

„Za účelom zachovania verejného poriadku sa bude mestská polícia zameriavať na neoprávnené používanie pyrotechniky a v prípade zistenia porušenia, bude postupovať v zmysle zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch,“ uvádza náčelník zvolenskej mestskej polície Juraj Chabada.