S cieľom upozorniť na potrebu zachovania živých riek na Slovensku spojili sily turisti, vodáci, rybári, ochranári aj miestne samosprávy. Budú putovať od prameňa Hrona pod Kráľovou hoľou po ústie Hrona do Dunaja pri Štúrove.

Dolu Hronom POZVANKA smOkrem bicyklovania a splavovania pripravili informačné stolíky v mestách a dedinách pri Hrone. Súčasťou putovania bude aj mapovanie biotopov, zaujímavých spoločenstiev aj znečistených miest mladými ľuďmi.

Kampaň „Za živé rieky – Dolu Hronom“ vznikla na základe spoločného želania ľudí žijúcich pri Hrone, aby sa rieka, ako ju dnes ešte máme možnosť poznať, nestala onedlho minulosťou.

Znečisťovanie, odbery aj vypúšťanie vody, prehradzovanie toku kvôli výstavbe malých vodných elektrární, splachovanie pôdy z polí či likvidácia brehových porastov. To všetko sú akútne hrozby, ktorých dôsledky vidíme v povodí už dnes. Výsledkom je zhoršovanie stavu vôd a zhoršovanie kvality života obyvateľov.

Akcia sa začína v nedeľu 23. augusta 2015 o 11,00 hod., pričom prvých cca 70 km bude symbolicky putovať skupina bicyklistov. Od kempu v Nemeckej už nastúpia vodáci na člnoch. Denne prejdú približne 25 – 30 km, do ústia Hrona do Dunaja sa po 300 km doplavia v utorok 1. 9. 2015 o 12,00 hod. Súčasťou bude aj skupinka mladých ľudí, ktorá bude mapovať biotopy a znečistenie rieky. Ďalšia skupina pôjde autom a bude sa zastavovať v dedinách a mestách popri Hrone – informačné stolíky budú vo vybraných sídlach, podľa záujmu samospráv a miestnych iniciatív. Verejnosť dostane vysvetlenie o dôvodoch a cieľoch kampane Za živé rieky, súčasťou bude aj petičná akcia vyzývajúca ku ochrane rieky Hron.

Organizátormi akcie je Združenie Slatinka a združenie Rieka, podporu poskytujú prevádzkovatelia požičovní lodí a vodáckych táborísk, rybári, turisti, miestni ľudia. Možnosť prevádzať putujúcich či už v člne alebo pri informačnom stolíku má aj široká verejnosť. Stačí sa prihlásiť zaslaním emailu.

„Chceme upozorniť na to, že rieka Hron živí miestnych obyvateľov, podnikateľov, poľnohospodárov, je na ňu naviazaný turistický ruch, rybárstvo. Preto je potrebné pri rozhodovaní o využití rieky hovoriť o verejnom záujme a potrebách miestnych komunít. Nie je možné kdesi stovky kilometrov ďaleko rozhodnúť o miestnych ľuďoch, a potom už len následne z diaľky sledovať konflikty medzi súkromnými investormi MVE a miestnymi komunitami.“ komentuje ciele kampane Martina Paulíková zo Združenia Slatinka.

Organizátori v rámci kampane sprístupnia aj nový web www.zaziverieky.sk a vo Zvolene v stredu 26. 8. 2015 podvečer urobia čítanie z knihy Údolie ľalií odohrávajúcej sa v ťažko skúšanej, ale stále živej dedinke Slatinka.