V duchu hesla „Pomáhať a chrániť“ bola dňa 22. septembra 2011 v čase od 15.00 do 22.00 hodiny vykonaná rozsiahla bezpečnostná akcia na celom teritóriu Banskobystrického kraja.

Policajti zaznamenali celkom 589 priestupkov. Z toho 400 priestupkov sa dopustili vodiči motorových vozidiel (119 priestupkov za rýchlosť, 49 priestupkov za bezpečnostné pásy, 56 za technický stav vozidla, 45 za nesprávne osvetlenie). Alkohol bol zistený u 9 vodičov motorových vozidiel a rovnako u 9 cyklistov. Vodičský preukaz bol zadržaný 26 vodičom. V 51 prípadoch bolo zadržané osvedčenie o evidencii. Ostatní účastníci cestnej premávky sa dopustili 8 priestupkov (z toho 6 cyklisti a dvaja chodci). Až v 152 prípadoch boli priestupky vybavené len dohováraním. Počas akcie bolo vypátraných 23 osôb a došlo k odhaleniu 8 trestných činov.

Bezpečnostná akcia bola zameraná na kontrolu osôb a motorových vozidiel, predchádzanie páchaniu majetkovej a násilnej trestnej činnosti, pátranie po odcudzených motorových vozidlách, osobách a veciach, na zabezpečenie ochrany verejného poriadku. Taktiež sa policajti zamerali na pozitívne ovplyvnenie disciplíny účastníkov cestnej premávky a kontrolu porušovania pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom, predovšetkým na kontrolu požívania alkoholických nápojov pred alebo počas jazdy, ako aj na kontrolu prípustnej celkovej hmotností vozidiel a jazdných súprav. V neposlednom rade sa kontrolovalo aj dodržiavanie povinností účastníkov cestnej premávky na železničných priecestiach a v ich blízkosti. Celá akcia mala prevažne preventívny charakter s cieľom vodičom dohovoriť, upozorniť ich  a až v nevyhnutných prípadoch sankcionovať.

Išlo o spoločný výkon služby policajtov poriadkovej polície, policajtov krajského a okresného dopravného inšpektorátu, policajtov kriminálnej polície a policajtov železničnej polície v celkovom počte 344 policajtov. Akcia bola vykonaná v spolupráci so Strednou odbornou školou PZ v Košiciach, ktorá v rámci praxe poskytla 146 študentov. Do akcie boli zapojené aj iné subjekty – 15 pracovníkov Colného úradu, 2 pracovníci z Inšpektorátu práce a 2 pracovníci zo Slovenského červeného kríža.