Odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Zvolene nepiť vodu z obľúbeného prameňa Červený medokýš, stále platí.

Rozbor vody z prameňa robilo koncom septembra uplynulého roka na základe požiadavky zvolenského RÚVZ v rámci hygienického dozoru laboratórium mikrobiológie vôd oddelenia mikrobiológie životného prostredia RÚVZ Banská Bystrica. „Voda bola nevyhovujúca v troch ukazovateľoch. Konkrétne sa jednalo o koliformné baktérie (odhad 8), Escherichia coli (odhad 5) a enterokoky (prítomné menej ako 4). Počty u všetkých týchto ukazovateľov musia byť na 100 ml skúšanej vzorky podľa nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z. o požiadavkách na vodu určenú na ľudskú spotrebu nulové. Všetky tieto ukazovatele indikujú možnosť fekálneho znečistenia vody a možnú prítomnosť iných druhov patogénnych baktérií. Tieto môžu negatívne vplývať na ľudské zdravie, predovšetkým u malých detí, starých ľudí a u ľudí s oslabenou imunitou a vyvolať u nich hnačky, zvracanie, či bolesti brucha“, uviedol RNDr. Jozef Strhársky z odboru lekárskej mikrobiológie banskobystrického RÚVZ.

Červený medokýš je vo vlastníctve mesta Zvolen. Hygienici prevádzkovateľovi odporučili vydezinfikovať tento zdroj Savom, čo od ostatného vyšetrenia vzoriek vody urobilo aj mesto aj obyvatelia blízkych chát. Savo neostáva dlhodobo vo vode a nepoškodzuje tak ľudské zdravie. Ako účinnú látku obsahuje chlórnan sodný, ktorý sa rozkladá na chlorid sodný a vodu. Podľa RNDr. Strhárskeho existuje možnosť, že po čase by sa voda prečistila aj sama, keďže prírodné pramene majú samočistiacu schopnosť. Voda by sa však mala kontrolovať pravidelne niekoľkokrát za rok. Tak by sa ukázalo, či výskyt patogénov je stav trvalý, alebo náhodný. „Okrem prípadnej dezinfekcie sme poradili predovšetkým spomínaný opakovaný odber a mechanické vyčistenie. Keďže bola jeseň, okolie prameňa mohlo byť zanesené opadaným a hnijúcim lístím zo stromov aj napriek tomu, že výtok medokýša je zastrešený. Ďalšiu vzorku z tohto prameňa sme Od RÚVZ Zvolen dostali práve dnes (17.1.201). Výsledky budú známe približne o týždeň“, uviedol RNDr. Strhársky. Dodal, že opakované vyšetrenie pre zvolenský RÚVZ urobí laboratórium mikrobiológie  zdarma v rámci hygienického dozoru. Keďže ostatné RÚVZ v Banskobystrickom kraji nemajú vlastné laboratóriá, nosia vzorky predovšetkým na toto pracovisko. O vyšetrenie však zákazník môže, avšak za úhradu, požiadať ktorékoľvek laboratórium, vrátane súkromného, ktoré má akreditáciu na takýto typ skúšok.