Uplynulý týždeň sa znovu niesol v znamení peľu tráv a bylín na celom území Slovenska . Dreviny dokvitajú a podiel ich peľu v ovzduší tvorí len malé percento z celkovej dennej koncentrácie.

foto: il. ©ISIFA/Gettyimages Creative RM/altrendo

Vplyvom zrážok a následného oteplenia veľmi výrazne stúpli denné koncentrácie spór (plesní), výrazne sa zvýšili aj hladiny spór rodov Alternária a Epicoccum. Hladiny dominantného alergénu tohto obdobia – peľu tráv z čeľade lipnicovitých, dosahovali na väčšine územia alergologicky významné koncentračné hladiny a v druhej polovici týždňa v oblasti Banskej Bystrice, Bratislavy i Košíc opätovne došlo k nárastu ich denných koncentrácií. Najvyššie koncentrácie peľu spomínaného agresívneho trávového peľu za uplynulý týždeň zaznamenali v Banskej Bystrici v závere uplynulého týždňa a to 153 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu , ako aj v Bratislave- 94 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu. Výrazne stúpli denné hladiny slabo alergizujúceho peľu pŕhľavovitých bylín, ktoré v Bratislave začiatkom týždňa dosiahli maximum 308 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu a koncom týždňa zas v Banskej Bystrici – až 581 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu. Z drevín kvitne ešte gaštan, pajaseň, bazaa lipa.

„K poklesu denných koncentrácií peľu dochádzalo najmä v súvislosti so zrážkovou činnosťou. Druhové spektrum peľu v ovzduší dopĺňal okrem už uvedených druhov aj peľ ďalších bylín – najmä peľ pŕhľavovitých, mrkvovitých, astrovitých, mrlíkovitých, skorocelu a štiavu. Medzi spórami húb – plesní dominovali v ovzduší na celom území spóry rodu Cladospórium, Alternária a Epicoccum, ktorých denné koncentrácie vplyvom zvýšenej vzdušnej vlhkosti výrazne narástli,“ uviedla k peľovej situácii Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom peľovej informačnej služby na Slovensku. Podľa nej na celom Slovensku bude v ovzduší naďalej dominovať peľ tráv a bylín. Slabo alergizujúci peľ pŕhľavovitých bude pribúdať aj v ostatných oblastiach Slovenska. Zvýšená vzdušná vlhkosť a teplota podporuje nárast koncentrácií spór húb – plesní, pričom budú naďalej dominovať spóry rodu Cladospórium. Výrazne však narastajú aj koncentrácie spór rodov Alternária a Epicoccum. Pre alergikov je aj v tomto období dôležité aby si uvedomovali , že vyššie koncentrácie ich peľu v ovzduší sa vždy vyskytujú najmä v blízkosti súvislejších kvitnúcich porastov a tie môžu byť mnohonásobne vyššie, ako údaje uvádzané monitorovacími stanicami.