Hlavný hygienik SR v spolupráci s riaditeľkou WHO na Slovensku spúšťajú v termíne od 14.marca do 22.mája 2011 4. ročník celonárodnej kampane pod názvom Vyzvi srdce k pohybu. Cieľom kampane je okrem iného informovať verejnosť o význame pohybových aktivít pre zdravie, poukázať na prevenciu proti chronickým ochoreniam a viesť ľudí k pravidelnému cvičeniu.

Kampane sa môže zúčastniť ktokoľvek, kto vyplní na dole uvedených internetových stránkach účastnícky list a počas štyroch týždňov trvania súťaže sa bude bez prestávok zapájať do pohybových aktív, najmenej 4 dni v každom týždni, čo predstavuje asi 210 a viac minút za týždeň. Do účastníckeho listu si súťažiaci vždy zaznačí druh pohybovej aktivity,  frekvenciu a trvanie. Každý účastník, ktorý splní požadované náležitosti a na konci súťaže odošle správe vyplnené podklady poštou,  alebo elektronicky na adresu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) bude automaticky zaradený do žrebovania o zaujímavé ceny.

Sprievodným podujatím je kampaň Detský podporovateľ Vyzvi srdce k pohybu 2011. Úlohou detí v tejto kampani je prilákať do súťaže aspoň jedného dospelého človeka a vymyslieť štyri spoločné pohybové aktivity, ktoré sa zaznamenajú do príslušných formulárov. Aj v tomto prípade čakajú na detských súťažiacich lákavé ceny od sponzorov.

Účastnícke listy oboch súťaží ako aj podrobnejšie informácie o kampani môžete nájsť TU.