Nejeden rodič má skúsenosť s neplatením výživného druhou stranou. Podobný prípad sa týka aj matky zo Sliača. Po rozvode jej súd zveril syna do starostlivosti a zaviazal otca platiť výživné vo výške 130 eur mesačne.

jana lajosova
Poradkyňa Jana Lajošová.

Prvé dva roky to ako tak fungovalo. Aj keď sa otec občas pozabudol, vždy to v priebehu dvoch mesiacov vyrovnal. Už vyše roka však platí určené výživné sporadicky a nedodržuje ani súdom určenú sumu. Navyše matka bola nútená zmeniť zamestnanie a jej príjem sa značne znížil. Keď už bol dlh na výživnom viac ako 600 eur, rozhodla sa nekompromisne konať. S otcom dieťaťa sa totiž nedohodla ani na pravidelných platbách, nie to ešte na zaplatení dlžnej sumy. Obrátila sa teda na exekútora a uplatnila si na úrade práce náhradné výživné, ktoré jej bolo priznané. A s tým súviselo aj podanie trestného oznámenia na nezodpovedného otca. Na základe neho napokon poslal minulý mesiac sumu 300 eur. Matka však ostala zaskočená, keď úrad od nej požaduje vrátiť sumu 170 eur ako splátku za poskytnuté náhradné výživné.

Náhradné výživné rieši bežné výživné, t.j. nevzťahuje sa na dlžné, ktoré nebolo uhradené pred poskytnutím náhradného. Je pravda, že podľa zákona č. 452/2004 Z. z. o náhradnom výživnom úrad vymáha poskytnuté výživné od povinného (v tomto prípade otca) a teda k uhradenej sume 300 eur pristupuje ako k sume, ktorá pokrýva bežné výživné, teda 130 eur a zvyšnú čiastku 170 eur ako splátku poskytnutého náhradného výživného, ktorú zaplatil otec matke a nie úradu. Táto situácia je pomerne častá v prípadoch ak prijímateľ náhradného výživného dostane od druhej strany nejakú mimoriadnu splátku „starého dlhu“.

mojSliac_logoRGBAby sa aspoň čiastočne tomu predišlo, je dobré ak dlžník pošle výživné v dvoch častiach s presne uvedeným účelom platby. Prvá suma by mala byť vo výške bežného výživného, druhá platba bude uvedená ako splátka dlžného výživného. Toto je výhodné v podstate pre oboch rodičov. Otcovi sa zníži dlžná suma, ktorú vymáha exekútor a matka nemusí prijatú sumu vrátiť úradu.

Jana Lajošová, poradkyňa pre občanov, Sliač,
janka.lajosova076@gmail.com,
tel.: 0949 274 322,
– bezplatne.