Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene vyhlásilo v uplynulom roku 2017 už 19. ročník prestížnej celoslovenskej súťaže Etudy z dreva. V tomto roku bola témou, z pomedzi troch cyklicky sa opakujúcich, drevená hračka, drevený bytový doplnok a drevený úžitkový predmet a šperk.

Od vyhlásenia tohto ročníka súťaže v apríli 2017 do uzávierky 31. januára tohto roku sa do nej zapojilo celkovo 84 autorov s 222 súťažnými predmetmi. Odborná  hodnotiaca porota sa stretla vo štvrtok 8. februára a vybrala spomedzi prihlásených prác tie najlepšie. Predsedom poroty bol Štefan Schneider, vysokoškolský pedagóg na Katedre dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.

Ďalšími členmi poroty boli Tibor Uhrín z Katedry dizajnu na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, akad. sochár Marián Huba zo Slovenského centra dizajnu v Bratislave, Želmíra Šípková z Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, Eva Bodnárová z Vydavateľstva Yudiny, Ladislav Klíma zo Slovenského technického múzea z Košíc a Peter Zemaník zo Zväzu spracovateľov dreva SR.

Vyhlásenie výsledkov súťaže bude súčasťou slávnostného programu vernisáže rovnomennej výstavy konanej vo štvrtok 15. februára o 13.30 hod. v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.

Výstava ponúkne výber z najlepších súťažných diel. „Najatraktívnejšie drevené kúsky pochádzajú takmer vždy z dielne umelecky zameraných škôl. V tomto roku sa ich do súťaže zapojilo dvanásť,“ prezradila zamestnankyňa múzea Miriam Turayová. Okrem klasických drevených ozdôb ako sú náhrdelníky, brošne či spony do vlasov si návštevníci výstavy budú môcť pozrieť aj nevšedné nápady moderného využitia dreva.

„Súťažiaci sa inšpirovali prírodnou krásou rôznorodých  druhov dreva pretvorených do zaujímavých, originálnych, tvarovo variabilných, veľmi dobre remeselne ale i dizajnérsky zvládnutých úžitkových predmetov a šperkov, “ doplnil garant súťaže a kurátor výstavy v jednej osobe Milan Boledovič.