Výstava výtvarných a grafických prác študentov Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene v priestoroch knižnice potrvá do konca júla 2012. Pozrieť si výstavu je možné od 9.00 do 17.00 hodiny.

Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene je odborná škola pripravujúca študentov na výkon odborných umeleckých činností v oblasti kultúry a umenia, dizajnérstva, reklamy a podobne. Štúdium je zamerané na upevňovanie vedomostí a zručností z oblasti výtvarného umenia, na vlastnú originálnu tvorbu, kreativitu a umožňuje ľahšiu orientáciu študentov v oblasti súkromného podnikania a pri výbere vysokoškolského štúdia zameraného na dizajn a umeleckú tvorivosť.

 

Výstava výtvarných a grafických prác študentov Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene