ZVonline.sk, Marieta Hrková | 28.6.2012

Výstava Turistické odkrývanie Tatier potrvá až do konca augusta

Výstavu Turistické odkrývanie Tatier, zapožičalo Lesnícke a drevárske múzeum od Múzea v Kežmarku, ktoré prezentuje prostredníctvom zaujímavého a bohatého vlastného zbierkového fondu históriu objavovania Tatier od najstarších čias až po súčasnosť.

Výstava je tematicky rozčlenená na tri časti. Prvá časť zachytáva prvých objaviteľov Vysokých Tatier, ako boli pastieri, bylinkári, poľovníci … prostredníctvom rôznorodých trojrozmerných exponátov. Dominantným prvkom úvodnej časti výstavy je kópia maľovaného obrazu Vysokých Tatier z roku 1938. Originál sa nachádza v expozícii Múzea v Kežmarku a jeho autorom je prof. Scholcz. Na obraze sú zachytené prvovýstupy na jednotlivé tatranské štíty, tatranská flóra a fauna, pôvodné názvy podtatranských miest a obcí, národopis, významné osobnosti tohto regiónu. Z umelecko-historického fondu sa na výstave nachádzajú veduty Tatier, spracované rôznymi technikami: litografické stvárnenie, gvaš, olej. Nechýbajú ani pôvodné pohľadnicové zábery tatranskej scenérie.

Druhá časť výstavy mapuje chronologický vývoj odkrývania Tatier, v ktorom významnú úlohu zohrali spolky. Prvenstvo patrí Karpatskému spolku, ktorý vznikol v r.1873. Z činnosti spolku sa na výstave nachádzajú stanovy spolku, ukážky z jeho bohatej publikačnej činnosti, fotografický materiál, plaketa, odznaky, mapy.

Osobitná pozornosť na výstave je venovaná významnej kežmarskej osobnosti – prof. Alfrédovi Groszovi, ktorý bol dlhoročným funkcionárom Karpatského spolku. Jeho meno je dobre známe aj v Poľsku, o čom svedčia aj poľské publikácie o Tatrách od Witolda H. Parysku a J. Chmielowského s venovaním pre A. Grosza.

Vzácne trojrozmerné exponáty z konca 19. a začiatku 20.storočia, ako sú lyže, sane, korčule, lyžokorčule, skibob, horolezecké a turistické náradia zase dokumentujú činnosť nielen Karpatského spolku, ale aj Uhorského turistického spolku, Spolku zimných športov, Klubu československých turistov a lyžiarov.

Záver výstavy je venovaný materiálom, ktoré zachytávajú významné športové udalosti, ktoré sa uskutočnili vo Vysokých Tatrách v posledných desaťročiach – Majstrovstvá ČSSR FIS v r. 1970, Memoriál padlých lyžiarov, Svetová zimná univerziáda 1999. Súčasné fotografické zábery našich veľhôr zo strany Kežmarku od M. Rusnáka ponúkajú emotívny a zážitkový pohľad na rôzne podoby Vysokých Tatier zo strany Kežmarku.