Vernisáž výstavy začne vo štvrtok 17. januára o 13-tej hodine v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Súčasťou vernisáže je aj blok prednášok pozvaných odborníkov, ktorí sa dlhodobo venujú problematike srnčej zveri, a hlavne predstavenie posledného vydania knihy Srnčia zver, ktorej autorom je Jozef Herz.

LESY Slovenskej republiky a Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene pravidelne predstavujú širokej verejnosti jedného z významných zástupcov fauny našich lesov. V niekoľkoročnej sérii výstav po témach akými boli Medveď hnedý, Vlk dravý a Diviak lesný, prišiel na rad najmenší zástupca čeľade jeleňovitých – Srnec lesný.

Návštevník výstavy sa podrobne zoznámi s morfológiou, správaním, potravinovými nárokmi
a spôsobom života srnčej zveri v našich lesoch. Textovú a fotografickú časť spestrí scéna s dermoplastickými preparátmi, znázorňujúca srnčiu zver v prírodnom prostredí. Výstava verejnosti zároveň priblíži súčasné úspechy či neúspechy cieľavedomého chovu srnčej zveri. Snahou je zdôvodniť  nevyhnutnosť racionálneho zásahu človeka do populácie srnčej zveri, vedúceho k jej pozitívnemu vývoju, a tiež nevyhnutnosť zásahu človeka k zabezpečeniu zdravotnej stability a genetickej kvality tohto druhu.

Výstava je vhodná pre všetkých návštevníkov, od tých najmenších z materských škôl, cez žiakov základných a stredných škôl, až po odbornú lesnícku či poľovnícku verejnosť a potrvá do nedele 31. marca. Návštevníkom bude prístupná v čase otváracích hodín múzea – od pondelka do piatku od 9.00 do 17.00 hod. Sprievodnými aktivitami k výstave sú tvorivé dielne určené pre deti a mládež.