Výstava fotografií ,,Kam kráčaš Ladakh?“ bude prebiehať od 1. marca do 21. marca 2012. Pozrieť si ju budete môcť v priestoroch Zvolenského zámku v čase od 10:00 hod do 17:00 hod. 

Výber fotografií z dobrovoľníckej cesty do údolia Zanskar a dedinky Kargyak Vám priblíži život, aký sa ešte na týchto odľahlých miestach zachoval. Zároveň neskrýva zmeny, nastupujúce s nezvratným pokrokom, vplyvom turizmu a modernizácie. Sú viditeľnejšie z roka na rok a s každým kilometrom pribúdajúcej cesty, ktorú údolím Zanskar húževnato buduje indická vláda.

Dedinka Kargyak v údolí Zanskar v severoindickom Ladakhu má asi 100 obyvateľov a školu v 4 200 m mn. Údolím jeho obyvatelia putovali od nepamäti pešo, aj preto opýtať sa pocestného „Karu chukches?“(Kam kráčaš?) je dobrým zvykom.