Od 9. januára 2014 do konca mesiaca bude trvať výstava „Divočina v meste“ o parku Lanice vo Zvolene. Pripravilo ju Združenie Slatinka s cieľom priblížiť nielen unikátnu plochu mestského parku, ale aj upozorniť na význam prírodných lokalít pre kvalitu života obyvateľov miest. Kým si dospelí pozrú rôzne nápady na úpravy parku Lanice, deti si môžu poskladať originálne puzzle či zahrať pexeso. K dispozícii sú aj plagáty, informačné materiály združenia aj iných ochranárskych zoskupení. Po dohode dobrovoľníci Združenia Slatinka pre školské triedy a skupiny detí a mladých ľudí pripravia bezplatné modelové vyučovacie hodiny. Sprievodným podujatím je premietanie a diskusia s názvom „Desať dôvodov prečo navštíviť Lanice“, ktorá sa uskutoční 21. januára o 16,00 hod. priamo vo výstavných priestoroch.

vystava plagat Divocina v meste ZV smVýstava v priestoroch Starej radnice (Nám. 21/31 vo Zvolene) približuje fotografiami, staršími aj novšími štúdiami, kresbami aj detskými návrhmi rozsiahlu zelenú plochu neďaleko centra Zvolena. Kedysi tu tiekol Hron, rozlieval sa a kľukatil, vytváral jazierka, mokrade, mŕtve ramená. Po reguláciách a výstavbe sídliska Západ nám neďalekú minulosť pripomínajú nemnohé zachované miesta s typickými spoločenstvami. Dopĺňajú ich voľné lúky, zaniknuté staré cesty s alejami a prítomnosť síce umelého, ale do krajiny už dobre vrasteného elektrárenského kanálu.

Priestor Laníc mal byť pôvodne zastavaný, neskôr bol tento zámer prehodnotený. Dnes sa v platnom územnom pláne mesta ráta na Laniciach s vytvorením mestského parku s významným zastúpením zelených plôch a začlenením existujúcich zvyškov prírodných zón. Pribudnúť by mali objekty rekreačnej vybavenosti, športoviská, cyklotrasy. To však bude možné až po schválení detailného plánu využitia parku, územného plánu zóny Horné Lanice.

Lanice zostali živým ostrovom v husto zastavanom mestskom prostredí. Práve takéto rozsiahle zelené plochy dokáže účinne zlepšovať extrémnu klímu v mestách1, obnovovať vodný cyklus, pôsobiť na čistotu ovzdušia, hlučnosť aj zachovanie biodiverzity. Prírodné lokality v mestskom prostredí tiež prinášajú všetkým obyvateľom mesta významné ekonomické benefity. Tým, že zostanú zachované v urbanizovanom prostredí, šetria samospráve nemalé finančné zdroje, ktoré môžu byť použité na riešenie iných problémov. Ak majú pravidlá užívania stimulujúce ich návštevy miestnymi obyvateľmi a návštevníkmi mesta, dokážu generovať príjmy pre miestnu komunitu.

Výstava je súčasťou projektu „DIVOČINA V MESTE“, ktorý je zameraný na vytvorenie udržateľných mechanizmov využitia územia Mestského parku Lanice. Financuje ho GEF – Program malých grantov (GEF – SGP) prostredníctvom Rozvojového programu OSN (UNDP).