Chýbajúca prax, menej sústredenia, znížená motivácia do štúdia. Študenti Technickej univerzity vo Zvolene majú už dosť dištančného štúdia. Väčšina by sa chcela čo najskôr vrátiť do učební. Všetko ukázala celouniverzitná anketa.

Do ankety sa zapojila štvrtina študentov univerzity, najviac ich bolo z Drevárskej fakulty. Viac ako 65 % zúčastnených študentov sa túži vrátiť čo najskôr do učební, pričom až 38 % sa vyjadrilo, že sa štúdiu venujú menej v porovnaní s prezenčnou metódou výučby. Zároveň takmer polovica respondentov pociťuje menšiu motiváciu do štúdia, a to aj napriek dostačujúcemu kontaktu s vyučujúcimi prostredníctvom online výučby.

„Vo verejnej diskusii k dištančnému vzdelávaniu dlhodobo prirodzene dominujú najmä základné a stredné školy. Vysokoškoláci sa v tomto považujú za najprispôsobivejších, no ako univerzita zameraná na študijné odbory, ktoré si skutočne vyžadujú prax a osobný kontakt so študentmi, vnímame potrebu otvoriť aj tému skorého návratu časti vysokoškolákov do učební aspoň v obmedzenej forme,“ vysvetlil dôvod, prečo anketu realizovali Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene.

Anketu univerzita realizovala aj medzi svojimi pedagógmi, ktorí sa zhodli, že dištančná metóda výučby je pre ich odbor dlhodobo neakceptovateľná, pričom registrujú u študentov menší záujem o štúdium.

„Spočiatku sme boli milo prekvapení, že študenti mali o online výučbu záujem a pociťovali aj vďačnosť, že sa im intenzívne venujeme, no táto situácia už trvá veľmi dlho a preto treba hľadať nové riešenia, ako si s ňou poradiť. Na TUZVO máme technické odbory, ktoré sa nedajú dlhodobo vyučovať iba online a študentom chýba dotyk s praxou. Ochudobnení sú aj o skúsenosť, kedy učiteľ prenesie svoj vedecký zápal a záujem o predmet na študenta a motivuje ho. Toto cez obrazovku počítača dosiahnete iba ťažko,“ opisuje úskalia dištančnej výučby Andrej Jankech, prorektor pre pedagogickú prácu na TUZVO.

Študenti sa tiež často sťažujú na chýbajúce sociálne väzby, ktoré sa spájajú s univerzitným životom. Na začiatku akademického roka univerzita plánovala zachovať vzdelanie prezenčnou metódou čo najdlhšie aspoň pre prvé ročníky na I. stupni štúdia, aby sa prváci adaptovali na vysokoškolské prostredie, zoznámili sa s učiteľmi a navykli si na náročnejšie štúdium.

V týchto dňoch sú priestory univerzity zatvorené a vstup je umožnený iba s povolením vedenia univerzity. Na TUZVO pravidelne zasadá univerzitný Krízový štáb, ktorý monitoruje situáciu so šírením koronavírusu a operatívne prijíma protiepidemiologické opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia študentov a zamestnancov, ktoré sú zverejňované prostredníctvom univerzitných komunikačných kanálov, ako je napríklad webová stránka univerzity.