Projekt InnoService spojil päť slovenských a maďarských obchodných a priemyselných komôr, aby prostredníctvom spoločnej iniciatívy podporili inovatívnosť regionálnych firiem s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť a tým aj ekonomickú výkonnosť celých regiónov.

Partnerom sa v rámci projektu podarilo vyvinúť novú unikátnu on-line službu s názovom Cezhraničné portfólio inovačných služieb. Tá bude slúžiť pre slovenské ako aj maďarské firmy. Prostredníctvom novej webovej aplikácie budú mať firmy k dispozícii 24 hodín denne na jednom mieste informácie o výskumno-vývojovej infraštruktúre a službách v regióne juhovýchodného Slovenska a severovýchodného Maďarska. Informácie o každej výskumno-vývojovej organizácii zahŕňajú aj kontakty na pracovníkov, čo umožní firmám jednoduchšie nadviazanie spolupráce.

V utorok 15. januára 2019 sa na záverečnej konferencii projektu, ktorá sa bude konať priestoroch Študentského domova Ľ. Štúra, Študentská 17, vo Zvolene, môžete aj Vy dozvedieť viac o tejto službe, ako aj o ďalších výsledkoch projektu InnoService. A nielen to, v rámci panelovej diskusie môžete s odborníkmi diskutovať o tom, aké sú možnosti, výhody, ale aj prekážky spolupráce výskumno-vývojových organizácií s podnikmi, ako aj zistiť možnosti spolufinancovania projektov cezhraničnej spolupráce.

Konferencia bude výbornou príležitosťou na vzájomné sieťovanie sa a neformálnu výmenu skúseností. Zúčastniť sa jej môžu nielen firmy a výskumno-vývojové organizácie, ale aj rozvojové a inovačné agentúry, regionálne samosprávy, vzdelávacie inštitúcie či široká verejnosť.

Účasť na podujatí je bezplatná, je však potrebná on-line registrácia vopred, a to najneskôr do nedele 13. januára.

 

 

Projekt s rovnomenným názovom Cezhraničné portfólio inovačných služieb (akronym InnoService) je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci slovensko-maďarského cezhraničného programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Projekt realizuje Banskobystrická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) v spolupráci s Košickou regionálnou komorou SOPK a obchodnými a priemyselnými komorami maďarských regiónov Nograd, Heveš a Boršod-Abov-Zemplín. Realizácia projektu je naplánovaná na 16 mesiacov (1.10.2017 – 31.01.2019) a jeho celkový rozpočet činí 162 174,60 EUR, z toho ERDF príspevok je 137 848,41 EUR.