Chorobnosť na akútne respiračné (ARO) a chrípkové ochorenia (CHPO) už v tomto čase nezvykne veľmi stúpať, no po týždňoch nízkeho výskytu v BBSK  epidemiológovia banskobystrického RÚVZ zaznamenali oproti uplynulému týždňu o tretinu vyšší výskyt respiračných ochorení.

V 29. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení 56 percent lekárov pre deti a dorast a 46 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval banskobystrický RÚVZ 1 144 chorých na ARO. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli len v 10 prípadoch, čo je chorobnosť vyše 3,15 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.

Najvyšší počet chorých na ARO je v okresoch Lučenec, Zvolen, Rimavská Sobota a Brezno. Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okrese Lučenec. Z hľadiska veku je aktuálne najvyššia chorobnosť na ARO vo vekovej skupine ekonomicky aktívneho obyvateľstva, nasledujú najmenšie deti od 0 do 5 rokov a prázdninujúce deti základných škôl.

Ako upozorňujú odborníci, napriek pomerne nízkemu výskytu nemožno chrípkové ochorenia podceňovať ani v lete. Ide totiž o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré postihuje okrem dýchacích ciest celý organizmus. Na rozdiel od iných respiračných vírusov, vírus chrípky je schopný spôsobiť vysokú chorobnosť v krátkom čase s ťažkým priebehom ochorenia.