Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici zaznamenali v porovnaní s uplynulým týždňom opätovný  pokles akútnych respiračných ochorení (ARO), ako aj nižší výskyt chrípky a jej podobných ochorení (CHPO).

Lekári v banskobystrickom regióne v 44. kalendárnom týždni  evidujú v absolútnych číslach 1 683 chorých na ARO, pričom chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli len v 37 prípadoch. Najvyšší počet chorých na ARO je v okrese Rimavská Sobota, Zvolen a Žarnovica.

Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okrese Detva a Poltár. Z hľadiska veku ochorenia na ARO aj CHPO najviac postihujú vekovú skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva, nasledujú najmenšie deti od 0 do 5 rokov  a adolescenti.

Komplikácie z akútnych respiračných ochorení sú v posledných týždňoch takmer na rovnakej úrovni. Zápalové ochorenia horných dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (29 prípadov), zápalmi stredného ucha (5) a len v jednom prípade zápalom pľúc. Najviac komplikácií – 4,8 percenta, sa tentoraz vyskytlo vo vekovej skupine najmenších detí od 0 do 5 rokov.