Kým uplynulý týždeň analýza hlásení detských aj praktických lekárov v Banskobystrickom kraji ukázala vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) ako aj chrípky a jej podobných ochorení (CHPO), v 42. kalendárnom týždni je trend opačný.

Výskyt ARO je nižší o 37 percent a výskyt CHPO sa v medzitýždňovom porovnaní znížil až o 83 percent. V porovnaní so 41. kalendárnym týždňom sa udržal na rovnakej úrovni počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení. Zápalové ochorenia horných dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (24 prípadov), zápalmi stredného ucha (7), pričom prípad zápalu pľúc nebol ani jeden. Najviac komplikácií sa vyskytlo vo vekovej skupine detí základných škôl.

V 42. kalendárnom týždni evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) celkom 2 626 chorých na ARO. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 47 prípadoch.

Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Zvolen, Rimavská Sobota, Revúca, Žiar nad Hronom a Žarnovica. Na chrípku a jej podobné ochorenia je najvyšší počet pacientov v okrese Poltár. Z hľadiska veku ochorenia na ARO aj CHPO najviac postihujú vekovú skupinu seniorov a ekonomicky aktívneho obyvateľstva od 20 do 59 rokov.