SporakPokiaľ vám v tomto roku doslúžil spotrebič, nemusíte si lámať hlavu, kam ho vyhodiť. Zber a odvoz vyradených zariadení a nebezpečných odpadov zabezpečí mobilný ekosklad.

Staré práčky, chladničky, batérie, akumulátory či tlačiarenské farby môže každý Zvolenčan odovzdať do mobilného ekoskladu od 9. do 16. novembra. Zber elektrických a elektronických zariadení a nebezpečných odpadov bude prebiehať vždy v popoludňajších hodinách. Pri odvzdávaní odpadu sa každý obyvateľ Zvolena musí preukázať platným občiasnkym preukazom, aby potvrdil svoj trvalý pobyt na území mesta.

Mobilný ekosklad zbiera: svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuť – 3 ks/obyv./rok vyradené zariadenia obsahujúce chlórofluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky) – 1ks/obyv./rok opotrebované motorové oleje – 5l/obyv./rok farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice – 2kg/obyv./rok batérie a akumulátory –  2ks/obyv./rok vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory, monitory, rádiá, tranzistory, počítače, sporáky, práčky) – 1ks/obyv./rok

Harmonogram „Mobilného ekoskladu“ v termíne 9.11. – 16.11.2015:

9. novembra 2015

Hodina pristavenia                                Miesto pristavenia
14.00 – 14.10                                                 A. Nográdyho 17
14.20 – 14.30                                                 Strážska cesta 21
14.40 – 14.50                                                 Tulská 19
15.00 – 15.10                                                 Novozámocká 9
15.20 – 15.30                                                 Novozámocká 51
15.40 – 15.50                                                 Balkán parkovisko pred potravinami
16.00 – 16.10                                                 Slatinské nábrežie – parkovisko pri nábytku

10. novembra 2015

Hodina pristavenia                              Miesto pristavenia
14.00 – 14.10                                                 križovatka M. M. Hodžu a J. Kráľa
14.20 – 14.30                                                 križovatka T. Vansovej a R. Čelku
14.40 – 14.50                                                 P. Jilemnického pri ZŠ
15.00 – 15.10                                                 M. R. Štefánika 6 – oproti potravinám
15.20 – 15.30                                                 J. Kozačeka 16
15.40 – 15.50                                                 I. Lihoveckého 9
16.00 – 16.10                                                 Uramova

11. novembra 2015

Hodina pristavenia                              Miesto pristavenia
14.00 – 14.10                                                 križovatka 11. marca a Školskej
14.20 – 14.30                                                 križovatka F. Hečku a Školskej
14.40 – 14.50                                                 Okružná 115, bl. 16
15.00 – 15.10                                                 Okružná 39
15.20 – 15.30                                                 Topoľová – oproti potravinám
15.40 – 15.50                                                 Ľ. Fullu 15, bl. 8
16.00 – 16.10                                                 gen. Svobodu 74, bl. 28
16.20 – 16.30                                                 Záhonok 19

12. novembra 2015

Hodina pristavenia                              Miesto pristavenia
14.00 – 14.10                                                 J. Bánika 15
14.20 – 14.30                                                 Smreková – pri nákupnom stredisku
14.40 – 14.50                                                 križovatka Partizánskej a D. Matejovie
15.00 – 15.10                                                 A. Hlinku – konečná MHD
15.20 – 15.30                                                 A. Hlinku – pri výškových panelákoch
15.40 – 15.50                                                 Prachatická 2248/35
16.00 – 16.10                                                 M. Rázusa 22

13. novembra 2015

Hodina pristavenia                              Miesto pristavenia
14.00 – 14.10                                                 križovatka 1. mája a F. Kráľa
14.20 – 14.30                                                 križovatka S. Chalupku a J. Bottu
14.40 – 14.50                                                 križovatka A. Komenského a J. Šafárika
15.00 – 15.10                                                 Sokolská – pri II. ZŠ
15.20 – 15.30                                                 križovatka M. Kukučína a Družstevnej
15.40 – 15.50                                                 Sokolská – pri dome kultúry ŽSR
16.00 – 16.10                                                 J. Švermu – pri potravinách
16.20 – 16.30                                                 križovatka Môťovskej a Elektrárenskej

16. novembra 2015

Hodina pristavenia                              Miesto pristavenia
15.00 – 15.15                                                 Zolná – križovatka ul. Povst. letcov a Zoln. cesty
15.25 – 15.40                                                 Lukové – pri Kultúrnom dome