Pred časom sa vo Zvolene konala výstava detských prác s názvom Červená čiapočka v kimone, išlo o práce detí z Japonska, Talianska a Slovenska, ktoré zastupovala Materská škola Centrum vo Zvolene na sídlisku Zlatý Potok, a práve táto spolupráca, ktorá vznikla pri spoločnom výtvarnom projekte, naštartovala ďalší spoločný projekt – environmentálny – „Príroda v našich rukách“ medzi Talianskou školou v Torrette na Sicílii a spomínanou materskou školou vo Zvolene.

Po tejto prvej spoločnej akcii, ktorou bola Červená čiapočka v kimone, Taliansko prejavilo záujem o ďalšiu spoluprácu. Dohodli sme sa, že by sme mohli pokračovať aj v inom, dlhodobom projekte. Oboch nás rovnako zaujímala téma enviro, staranie sa o prírodu, triedenie odpadu, tak sme rozmýšľali, ako to spoločne spraviť a začali sme v októbri 2010. Hlavným cieľom projektu bolo poznávanie inej krajiny a starostlivosť o prírodu. Máme v triede interaktívnu tabulu, ktorú využívame ako spojenie cez skype, týmto zaujímavým spôsobom sme spoznali detičky aj učiteľky.“ Hovorí o projekte Katka Beňová.

Prvou fázou projektu bolo vzájomne spoznávanie krajiny, deti boli fascinované zo sopky, ktorú v škôlke kreslili a vyrábali mapu Talianska. Ďalším bodom bola spolupráca s rodinou, deti si nosili z domu obrázky a v rámci projektu si škôlky určili, že všetko sa bude týkať stromu, jeho využitia, stromu ako dôležitej súčasti prírody. Na Sicílii zasadili citrusovník, v Materskej škole Centrum majú zatiaľ ihličnan, ale chceli by zasadiť aj listnatý strom.

Riaditeľka materskej školy Ivana Fabová vysvetľuje význam zasadenia stromu: „Chceli sme, aby na ňom deti dokázali sledovať ročné obdobia, v Taliansku zasadili citrónovník, na ktorom budú sledovať rôzne zmeny prírody. Keď tu boli, tak nám pán docent Pichler pomohol vybrať odolné sadenice borovice a smreka, ktoré dokážu rásť aj v iných podmienkach než aké máme tu na Slovensku. Tieto išli do Talianska symbolicky, aby tak, ako naše priateľstvo rástli a ďalej sa rozvíjali a aby mali v ďalekom Torrette kúsok zo Slovenska.

„Potom sme poznávali lesné zvieratká, zamerali sa na medveďa, ktorý je typický pre našu krajinu a my sme sa zamerali na dikobraza. Vo februári sme mali karneval a z odbadového materiálu vyrábali masky. A ďalším bodom je staranie sa o zvieratká, oni majú korytnačku a zajaca a my sme sa začali starať o pieskomilov, ktorí práve majú štyri mláďatká. Teraz sa končí rok, posledný krát by sme sa mali stretnúť v polovičke júna a v septembri budeme pokračovať. Na jednej strane skypu je celá trieda, ich deti kričia „ahoj“ a naše „bongiorno“. Naplánovali sme si toho tak veľa, nestihlo sa ani všetko splniť, takže budúci rok v tom plánujeme pokračovať.“ Dodáva Katka

Rozmýšľame však aj na spolupráci v ďalších výtvarných akciách. Keď škôlka na Sicílii v spolupráci so škôlkou v Japonsku robili projekt Červenej čiapočky v kimone, oslovili materskú školu vo Zvolene. Výstava spoločných prác bola najskôr v Taliansku, potom v Japonsku a v máji, keď sa otvárala na Slovensku, chceli byť pritom aj talianskí a japonskí hostia. Pri tejto príležitosti navštívili aj MŠ Centrum a ZŠ M. Rázusa.

„Bol to veľmi zaujímavý projekt a spoločne plánujeme urobiť ďalšiu výstavu s inou témou. Chceme a osloviť aj ďalšie materské školy vo Zvolene a zapojiť ich do projektu podporujúceho umelecko-kultúrnu výmenu medzi deťmi s odlišnou kultúrou, históriou a tradíciami. Môže to mať úžasný dosah na pozitívne vnímanie interkultúry.“ Hovorí Ivana Fabová.

Aj takýmto zaujímavým spôsobom sa dá rozvíja vedomosti a záujem detí o okolitý svet. Projekt Materskej škôlky Centrum vo Zvolene s Talianskom by mohol byť pre ostatné inštitúcie pre deti inšpiráciou.