Európsky týždeň mobility sa ešte len začal a mesto prináša ďalšiu novinku. V dňoch 16. až 22. septembra sa otvorí pre cyklistov celé Námestie SNP. Cyklistov však vyzýva, aby kládli dôraz na bezpečnosť a dávali pozor predovšetkým na  chodcov.

den bez aut 15„Je to konkrétny príspevok mesta Zvolen k Európskemu týždňu mobility,“ hovorí Dušan Gdovín z Oddelenia životného prostredia a dopravy. Vstup na námestie pre cyklistov bude povolený od ôsmej ráno do ôsmej večer, maximálna povolená rýchlosť je 10 km/h. Výnimkou bude piatok a sobota, kedy vo Zvolene prebiehajú jarmočné trhy a námestie je uzavreté pre všetku, aj nemotorovú dopravu.

Otvorenie námestia je len jednou z aktivít Európskeho týždňa mobility na podporu ekologickejších a zdravších spôsobov dopravy. Okrem toho budú v meste prebiehať ďalšie akcie: v sobotu poputuje rodinnou cestičkou cyklojazda spojená s ochutnávaním jablkových koláčov.

V utorok, 22.9. ktorý je Dňom bez áut uzavrie mesto pre autá Jilemnického ulicu, na ktorej budú prebiehať zaujímavé aktivity pre deti a mládež.

Večer sa bude v knižnici konať diskusia s národným cyklokoordinátorom, zástupcami mesta a aktivistami na tému rozvoja mobility.

Tieto dni tak nebudú len možnosťou pouvažovať nad svojím spôsobom prepravy, ale aj možnosťou vyskúšať si pohyb inak – dokonca aj na miestach, ktoré sú inak pre cyklistov uzavreté. Samozrejme zodpovedne a tolerantne.