TS AGEL SK (Alžbeta Sivá) | 27.11.2017

Vo zvolenskej nemocnici zachraňujú životy s novým prístrojovým vybavením

Nemocnica Zvolen, člen skupiny Agel, zakúpila na oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny moderné medicínske prístroje. Ich obstaranie má obrovský prínos hlavne pre pacientov, pretože sa výrazne zvýši ich bezpečnosť pri podávanej anestézii.

Dva nové anestéziologické prístroje veľmi citlivo a presne sledujú viaceré životné funkcie pacientov. Vyznačujú sa nielen vysokou mierou spoľahlivosti či pokročilým monitoringom, ale umožňujú tiež lepší pracovný postup v rámci anestéziologického tímu.

,,U kriticky chorých a nestabilných pacientov umožňujú nové prístroje rozšírené monitorovanie vitálnych funkcií a  pomáhajú presnejšie a včasne liečebne zasiahnuť. Taktiež veľmi citlivo zabezpečujú umelú pľúcnu ventiláciu pacientov počas anestézie s možnosťou viacerých ventilačných režimov prispôsobených individuálnym potrebám každého pacienta. Konštrukcia a moderná technológia prístrojov zodpovedá najnovším požiadavkám na moderné a komplexné riešenie pre vedenie anestézie,“ uviedol Thonhauser Róbert, primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Pre potreby oddelenia bol zakúpený i videolaryngoskop, ktorý v prípade sťaženého zaistenia dýchacích ciest pred operačným výkonom alebo pri poskytovaní intenzívnej starostlivosti dokáže lekárovi pomôcť bezpečne zaistiť dýchacie cesty zavedením endotracheálnej kanyly. Pomocou kamery napojenej na videolaryngoskop si dokáže anestéziológ veľmi prehľadne zobraziť pomery v hrtane, ktoré nie je možné pri klasickej laryngoskopii vidieť a umožní mu bezpečné zavedenie dýchacej kanyly.

Doplnením úseku anestézie o videolaryngoskopický prístroj  spĺňa oddelenie medzinárodne doporučené medicínske štandardy určené pre postup pri zaistení dýchacích ciest pacienta v prípade sťaženej intubácie.

Nemocnica Zvolen ročne ošetrí desaťtisíce pacientov v  regióne, ktorý má takmer 150 000 obyvateľov. Spádovou oblasťou pre všetky typy poskytovanej zdravotnej starostlivosti sú hlavne okresy Zvolen, Detva a Krupina.