Národné lesnícke centrum spustilo ďalší ročník projektu Detská lesnícka univerzita. Deti zo základných škôl sa budú učiť ako sa starať o les, ako ho rozumne využívať a chrániť.

lesnicka-univerzitaV tomto školskom roku sa študentmi stalo spolu 44 žiakov zo základných škôl zo Zvolena, Banskej Bystrice i Brezna. Na úvod dostali študijný materiál – pracovné listy, index študenta, i zelené tričká s logom projektu.

Na prvej prednáške „padalo“ množstvo otázok a odpovedí a deti sa v rámci nej dozvedelo aj o Sibyle – rastovom simulátore, ktorý pomáha lesníkom predvídať, čo sa stane s lesom v budúcnosti. Počas nasledujúcich ôsmich prednášok sa mladí študenti ďalej oboznámia s pojmami ako výchova porastov, zmladenie, lesný harvester, chov a lov zveri, odborný zásah, obnoviteľný zdroj energie, biomasa, program starostlivosti o les či využívaní a ochrane lesa.

Študenti tiež navštívia netradičné miesta pre vyučovanie ako je napríklad virtuálna jaskyňa, lesný sklad, živá učebňa – les, zasadacia miestnosť na mestskom úrade, arborétum, či výskumný ústav. Atraktívnosť programu prednášok spestria aktivity zážitkového vyučovania v podobe lesnej pedagogiky. Záver 7. ročníka tohto projektu bude pre všetkých študentov slávnostným, pretože z rúk dekana Lesníckej fakulty počas promócie príjmu diplom absolventa Detskej lesníckej univerzity.

Detská lesnícka univerzita je projekt Národného lesnícke centra – Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen a partnerov projektu – Vojenské lesy a majetky SR – š. p. , LESY SR, š. p. a Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene za podpory Mesta Zvolen. Cieľom projektu je komplexné priblíženie problematiky lesníctva a lesného hospodárstva a podpora environmentálneho vzdelávania a povedomia u žiakov základných škôl.