Prvé bezbariérové ihrisko sa bude slávnostne otvárať v piatok 14. septembra o 16.30 hod. vo vnútrobloku ulice Alexandra Nográdyho (oproti 9. ZŠ) na sídlisku Západ vo Zvolene.

Aj deti s duševným alebo telesným postihnutím majú právo aktívne sa podieľať na živote spoločnosti. No napriek tomu realita je taká, že doposiaľ boli vybudované len štyri ihriská s bezbariérovými prvkami, avšak z toho len dve sú funkčné už len čiastočne (v Košiciach a v Bratislave). Na sídlisku Západ vo Zvolene tak vznikne úplne prvé bezbariérové, inkluzívne detské ihrisko.

„Vážim si každého jednotlivca, ktorý dokáže pomáhať ľudom vo svojom bližšom či vzdialenejšom okolí ku kvalitnejšiemu životu. O to viac, ak dokáže uskutočniť niečo naozaj originálne a šíriť tak dobré meno nášho mesta za jeho hranice. Takým je určite aj nápad vybudovania malého bezbariérového ihriska, ktoré bude prvým svojho druhu na celom Slovensku,“ hovorí primátorka mesta Zvolen, Lenka Balkovičová.

Moderné priestory pre hru detí nesmú byť miestom, kam sa dieťa so zdravotným znevýhodnením nedostane. „Chceme, aby hra bola obohacujúcim a celoživotným zážitkom pre všetky deti. A detské ihriská – miesto, kde sa stretávajú rodiny s deťmi (vrátane detí so zdravotným znevýhodnením) je ideálnym priestorom na búranie bariér, vzrušujúcim prostredím, ktoré rozvíja fantáziu detí, ako aj ich fyzické a spoločenské zručnosti,“ povedala riaditeľka občianskeho združenia Prístav nádeje, Marcela Václavková Konrádová.

Finančné prostriedky vo výške päťtisíc eur na vybudovanie ihriska získalo združenie vďaka verejnému online hlasovaniu ako aj prezentácií svojho zámeru v grantovom programe #Pomáhajmeďalej od Nadácie Volkswagen Slovakia, peňažnému daru vo výške 500 € od spoločnosti Continental, finančnému príspevku vo výške 400 € od Slovenského olympijského výboru, firme Agger, s.r.o. a ústretovosti vedenia Mesta Zvolen. „Myslím si, že nájsť a následne vyčleniť vhodný pozemok na umiestnenie bezbariérového detského ihriska je to najmenej, čo môžeme pre podporu daného projektu urobiť,“ povedala Balkovičová.

Ihrisko nebude viac rozdeľovať, ale spájať. Na sídlisku Západ vo Zvolene tak zavládne hra bez hraníc. Jednotlivé komponenty sú upravené špeciálne pre deti na vozíku, či už dieťa môže opustiť vozík alebo nie. Nájdete tu zostavu edukačných tabúľ, prevažovaciu hojdačku, špeciálne pieskovisko, ako aj lavičku a informačnú tabuľu. „Žiadne dieťa by nemalo byť nechané na vedľajšej koľaji len preto, že sme mu nesprístupnili priestor, v ktorom sa pohybuje. Mne osobne sa život zmenil ako desaťročnej, keď mi začali zdravotné problémy, pre ktoré dnes, v dospelosti, nosím nálepku postihnutá. A tiež  dôverne poznám ten pocit bezmocnosti, keď som sa mohla akurát tak pozerať z okna na to, ako sa deti vonku hrajú bezo mňa, pretože pre mňa tam nič bezbariérové nebolo,“ opisuje Václavková