Túto sezónu sa s kosením borí prakticky každé jedno mesto. Spôsobilo to vlhké a teplé počasie, ktoré vytvára ideálne podmienky pre rýchly rast tráv. Dažde, ktoré ustali pred necelými dvomi týždňami, pritom prakticky znemožňovali akékoľvek rozsiahlejšie práce.

Vo Zvolene sa k tomu pridružili problémy s dodávateľom, samospráva tak musela opakovať verejné obstarávanie. Víťazné firmy dnes už sú v uliciach, kosenie tak napreduje rýchlejšie.

„Kvôli pomalému a nekvalitnému koseniu pôvodne vysúťaženej firmy sme museli v rozbehnutej sezóne nájsť iných dodávateľov, čo samo osebe nebolo vôbec jednoduché. Podarilo sa nám to, no jedným dychom treba dodať, že ide o spoločnosti, ktoré majú svoje zákazky inde, no sú ochotní nám pomôcť. Sú tak obmedzení technikou i ľuďmi, čo je citeľné,“ uviedla prednostka mestského úradu vo Zvolene Soňa Šáliová.

Mesto preto zároveň spustilo nové verejné obstarávanie, v ktorom hľadalo od jednotlivých mestských častí stálych dodávateľov po zvyšok aktuálneho roka. „Mimo sídlisk Západ a Podborová, ktoré kosí náš lesný podnik a komunálne stredisko, sa nám podarilo vysúťažiť práce na Sekieri a v oboch centrálnych častiach. V prípade Sekiera ostáva dokosiť už len menšie plochy, čím bude definitívne ukončená prvá kosba. V centrálnych častiach sa vysúťažená spoločnosť pustila do práce začiatkom týždňa, pričom práce tu napredujú veľmi rýchlo. Dá sa povedať, že k dnešnému dňu je pokosená polovica celej plochy,“ vysvetľuje referentka pre zeleň zvolenského mestského úradu Jana Tlučáková.

Komplikovaná ostáva situácia na sídlisku Zlatý potok, hoci aj tu práce pokročili. „Žiaľ, do súťaže sa neprihlásil žiaden záujemca, spoločnosť, ktorá práve kosí, sa však posilnila personálne i technicky. V týchto dňoch pokosili napríklad rozľahlé verejné priestranstvo za bytovými domami na ulici A. Hlinku a postupne sa presunú ďalej,“ dodáva Tlučáková. „Na nič nečakáme, spustili sme ďalšie verejné obstarávanie, špeciálne na kosenie tejto mestskej časti. Veríme, že do konca mesiaca spoznáme víťaza,“ dopĺňa zvolenská prednostka Šáliová.

„Všetci si predstavujeme rýchlejšie kosenie v našom meste. Žiaľ, túto sezónu nám počasie i pôvodný dodávateľ spôsobili toľko komplikácií, že ich následky doháňame len veľmi ťažko. Na každom stretnutí s kolegami primátormi diskutujeme aj o kosení a vymieňame si skúsenosti, hľadáme riešenia. Problém v tejto oblasti má každé jedno mesto, no všetci sme odhodlaní postupne ho prekonať,“ uviedol k téme kosenia zvolenský primátor Vladimír Maňka.