Ani po takmer mesiaci od začiatku kosenia dodávateľ nebol schopný pokosiť veľkú časť plochy, za ktorú by mal byť zodpovedný. Mesto Zvolen s ním končí spoluprácu, službu bude objednávať u iných firiem.

„Sme veľmi rozčarovaní z pomalého postupu prác. V tom sa zhodneme s mnohými obyvateľmi, ktorí nás taktiež upozorňujú na problém. Dodávateľa sme viackrát urgovali, no výraznejšia náprava nenastala. Rozhodli sme sa preto urobiť koniec vzájomnej spolupráci,“ uviedol zvolenský primátor Vladimír Maňka.

Firma podľa jeho slov už len dokončí kosenie v centre mesta, na sídliská Zlatý potok a Sekier už nastúpia iné spoločnosti. „Nie je vôbec jednoduché nájsť v rozbehnutej sezóne nových dodávateľov, no podarilo sa nám to. Ďakujem, že nám podali pomocnú ruku a že sa už počas tohto týždňa pustia do práce. Rovnako ďakujem všetkým obyvateľom, ktorí chápu situáciu. Iste, sťažnosti sú na dennom poriadku a som si vedomý, že sú oprávnené. Na druhej strane sa čoraz častejšie stretávam s tým, že ľudia jednoducho berú situáciu do vlastných rúk a sami sa púšťajú do vykosenia priestranstva v okolí svojho bydliska. Pomáhajú si navzájom a pomáhajú aj svojmu mestu, keď sa dostane do ťažkostí. Je to krásny príklad vzájomnej spolupatričnosti a ja som im zaň veľmi vďačný,“ dodal Maňka.

Aktuálne vo Zvolene kosí spoločnosť Unicarback, ktorá zvíťazila aj v nedávnom verejnom obstarávaní. Zmluvu s ňou však s najväčšou pravdepodobnosťou mesto neuzavrie.

„Súťaž vyhrala v elektronickej aukcii spoločnosť, ktorá splnila podmienky súťaže a predložila aj veľmi dobré referencie. Prvú kosbu realizovali na základe objednávky, pretože zmluva musí byť vždy schválená v zastupiteľstve, čo by malo byť až teraz v máji. Na základe skúseností z posledných týždňov však predložíme na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh neschváliť uzavretie zmluvy s víťazným uchádzačom. Ak to poslanci odsúhlasia, ihneď vyhlásime nové verejné obstarávanie a do dvoch týždňov by sme chceli získať nového dodávateľa. Ten by mal kosiť verejné priestranstvá počas zvyšku tohto roka. Zároveň sa snažíme túto kosbu dokončiť aj s pomocou vlastného komunálneho strediska. Na osobnom rokovaní nám dodávateľ nevedel jednoznačne vysvetliť, čo je príčinou oneskorených a nekvalitných prác. Aj preto sme sa rozhodli zmluvu radšej neuzatvárať.“ priblížila ďalší postup prednostka mestského úradu vo Zvolene Soňa Šáliová.

V uplynulej sezóne vo Zvolene kosila spoločnosť Begbie, po tom, čo vypovedala zmluvu, muselo mesto pristúpiť k verejnému obstarávaniu. Jeho víťazom sa stala práve spomínaná spoločnosť Unicarback. V krátkej dobe tak mesto bude pravdepodobne hľadať ďalšieho zmluvného partnera pre zabezpečovanie kosenia po zvyšok aktuálneho roka.