TS mesta Zvolen (E. Ježovičová), upravené | 19.11.2015

Vo Zvolene sa diskutovalo o kríze odborného vzdelávania

Záujem o stredné odborné školy dlhodobo klesá. Napríklad Technická akadémia, kedysi známa ako SPŠ strojnícka, čoraz výraznejšie trpí nezáujmom zo strany najmä zvolenských žiakov.

„Zamestnávatelia požadujú kvalifikovaných pracovníkov a my im vieme dať len tých pár, čo máme,“ povedal riaditeľ Technickej akadémie vo Zvolene Ján Marko. Situáciu opisoval v stredu na stretnutí Technickej akadémie so zástupcami základných škôl, zamestnávateľmi, mestom, Úradom práce, soc. vecí a rodiny a ďalšími pozvanými na pôde strednej školy. „Nie je problém pripraviť väčší počet žiakov, problém je ten, že nemáme koho pripraviť,“ dodal.

DSC00356Záujem o stredné odborné školy dlhodobo klesá. Napríklad Technická akadémia, kedysi známa ako SPŠ strojnícka, čoraz výraznejšie trpí nezáujmom zo strany najmä zvolenských žiakov. „Väčšina našich žiakov pochádza z okolitých miest, zo Zvolena je ich najmenej“ hovoril Marko, ktorý usudzuje, že väčšina zvolenských žiakov putuje na gymnáziá. „Niekde robíme chybu, podliehame davovej psychóze ísť na vysokú školu,“ komentovala primátorka mesta Lenka Balkovičová na minulotýždňovom stretnutí.

Pritom o odborných pracovníkov strojárenského alebo elektrotechnického priemyslu so stredoškolským vzdelaním je v našom regióne neustále záujem. Potvrdili to aj zástupcovia firiem vo Zvolene – Continentalu, ŽOS Zvolen a PPS Detva. Podľa Silvie Halvelandovej z Continentalu je stredoškolsky vzdelaný človek niekedy pre prax pripravený omnoho lepšie ako vysokoškolský.

Dnes má Continental na praxi dvadsať stredoškolských študentov, prijal by aj viac. Ešte počas praxe dostávajú žiaci mzdu a neskoršie majú prácu v spoločnosti istú. Firma sa neustále rozvíja a jej kapacitné požiadavky sa zvyšujú. Už dnes je ich spolupráca napríklad s Technickou akadémiou dobrá. Podľa Anny Šiškovej, vedúcej ľudských zdrojov v spoločnosti ŽOS Zvolen by stálo za to nadviazať spoluprácu už so základnými školami. „V deviatom ročníku je niekedy možno neskoro formovať žiakov,“ povedala.

Nástrojom na to môžu byť rôzne exkurzie do podnikov alebo prednášky samotných zamestnancov, zástupcov firiem na školách. Ideálne je, ak si žiak môže prostredie firmy vyskúšať na vlastnej koži a možno na jeden deň byť jej súčasťou. Ľahšie sa mu potom rozhoduje, akým smerom sa vydať.