Od februára je vo Zvolene k dispozícii 14 nových červeno-bielych kontajnerov na zber drobného elektroodpadu. Zvolen sa tak stal 20. mestom na Slovensku, v ktorom boli takéto kontajnery umiestnené.


Hlavnou úlohou červeno-bielych kontajnerov je vytvoriť pohodlný systém zberu malých elektrospotrebičov, akými sú mixéry, mobilné telefóny, fény a pod., ktoré sa stali v domácnostiach nepotrebným odpadom. Kontajnery umiestnené v blízkosti domov sú pre občanov ideálnym miestom, kde môžu odovzdať elektrospotrebiče, s ktorými je nepraktické merať dlhú cestu na zberný dvor alebo čakať na mobilný zber.

„Vo Zvolene aktívne pristupujeme k problematike ochrany životného prostredia a správneho triedenia odpadu. Preto uvítame každý nový spôsob, ako v tomto smere udržať čistejšie mesto. V kontajneroch na elektroodpad vidíme veľkú výhodu hlavne v tom, že sú otvorené neustále a tak občanov viac motivujú k triedeniu v porovnaní s dochádzaním ku zberným dvorom,“ uviedla primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová.

Chránia životné prostredie

Elektroodpad a použité batérie obsahujú látky, ktoré pri nesprávnej manipulácií môžu spôsobiť znečistenie životného prostredia, preto nepatria zmesového odpadu, ale do triedeného zberu. „Červeno-biele kontajnery sú na Slovensku od roku 2016, aktuálne ich máme rozmiestnených 132 a pokrývajú 400 tisíc obyvateľov,“ hovorí Ronald Blaho, konateľ OZV ASEKOL SK. „Podarilo sa nám prostredníctvom nich vyzbierať už takmer 50 tisíc kg malých elektrospotrebičov a batérií,“ dodal.

Ako fungujú?

Červeno-biele kontajnery, prevádzkované organizáciou zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK, tvoria jedinečnú sieť, ktorá umožňuje Slovensku zvyšovať mieru recyklácie odpadov z elektrospotrebičov.  Ako fungujú červeno-biele kontajnery môžete vidieť vo videu.

ASEKOL SK je neziskovo hospodáriaca organizácia, ktorá od roku 2010 zabezpečuje na Slovensku nakladanie s elektroodpadom, použitými batériami a akumulátormi a od roku 2020 i s obalmi a neobalovými výrobkami. ASEKOL SK je najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov pre prenosné batérie a akumulátory na Slovensku, ktorá je ako jediná zo Slovenska členom EUCOBAT, asociácie združujúcej organizácie zabezpečujúce v mene výrobcov v členských krajinách Európskej únie zber použitých batérií.