V stredu, 6. novembra osadilo mesto Zvolen k budove autobusovej stanice nádobu na nebezpečný odpad, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti. Nádoba má byť jedným z riešení pri nakladaní s použitými ihlami a injekčnými striekačkami. 

Použité injekčné striekačky voľne pohodené na ulici či v parku predstavujú hrozbu pre všetkých obyvateľov mesta. Pri riešení tohto problému by mal od novembra pomôcť aj Fixpoint. Fixpoint je bezpečnostná nádoba na likvidáciu injekčných striekačiek a ihiel. Použiť ju môže každý zodpovedný obyvateľ mesta, ktorý chce prispieť k ochrane verejného zdravia vo svojom okolí. Rovnako slúži aj cukrovkárom alebo iným pacientom, ktorí hľadajú ďalšie cesty, ako zaobchádzať s týmto nebezpečným odpadom.

Riešeniu likvidácie injekčných striekačiek sa u nás len začína venovať pozornosť. Preto ľudia často nevedia, ako sa zachovať, keď takýto odpad uvidia. Dôležité je nechytať striekačku holou rukou, ale použiť napríklad vreckovku. Nie je tiež vhodné manipulovať s ihlou viac ako je nutné, to znamená nechytať ju v blízkosti hrotu, ale z druhej strany.

Mesto v rámci tejto problematiky pripravuje aj školenie pre pracovníkov samosprávy a Mestskej polície Zvolen rovnako ako verejnú diskusiu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 14. novembra od 17-tej hodiny na Starej radnici. Účastníci sa dozvedia o účinkoch rôznych drog, možnostiach pomoci a prevencie, ale aj o rizikách voľne pohodených injekčných striekačiek a ich bezpečnej likvidácii.

Prednášku a diskusiu bude mať pod taktovkou občianske združenie s názvom Združenie Storm, ktoré pracuje na prevencii a voľnočasových aktivitách mládeže už viac ako sedemnásť rokov.