Prevádzku na výrobu produktov z odpadovej gumy plánuje vo Zvolene, časti Môťová, zriadiť spoločnosť RubberTech. Výška investície sa odhaduje na 2,5 milióna eur, pričom závod by mal zamestnať 32 ľudí.

Ako spoločnosť informuje vo svojom zámere zverejnenom na enviropotáli, produkty vzniknú z odpadovej gumy z pneumatík pomocou procesu mechanickej úpravy a regenerácie vulkanizovanej gumy.

„Produkt regenerácie odpadovej gumy sa štandardne a v širokom rozsahu predáva na svetových trhoch a má široké využitie,“ uvádza sa v zámere. „Technológia mechanickej regenerácie odpadovej gumy výrazne šetrí surovinové zdroje, znižuje energetickú náročnosť gumárenskej výroby a chráni životné prostredie tým, že opätovne využíva gumárenský odpad namiesto jeho skládkovania, prípadne využitia na menej ekologické aplikácie,“ informuje spoločnosť.

Má ísť o úplne novú, inovatívnu metódu, vyvinutú v poslednom desaťročí, pri ktorej regenerácia gumy prebieha mechanickým pôsobením na gumový granulát za vzniku výsledného gumového regenerátu.

Celkovo sa v rámci navrhovanej činnosti plánuje zhodnotiť maximálne 2200 ton gumového odpadu ročne. Prevádzka má byť umiestnená v objektoch dvoch v súčasnosti jestvujúcich skladových hál. Začiatok stavby sa plánuje na november 2022, jej ukončenie na jún 2023.