Nemocnica AGEL Zvolen sa môže pochváliť mimoriadnou kvalitou ošetrovateľskej starostlivosti. Dôkazom je nielen ocenenie Biele srdce, ktoré získala vedúca sestra neurologického oddelenie, Marta Hríbiková, ale aj dlhodobá spokojnosť ošetrovaných pacientov. Aj to boli dôvody, prečo sa vedenie nemocnice rozhodlo zorganizovať vlastné oceňovanie zdravotných sestier.

„V rámci Bieleho srdca sú oceňované sestry, ktoré sú členkami Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, ale mnoho našich sestier je len registrovaných v komore, čiže nie je možné ich oceniť Bielym srdcom. Preto naša nemocnica pristúpila k tomuto kroku, aj tieto sestry si zaslúžia ocenenie za ich dlhoročnú svedomitú a namáhavú prácu,“ približuje Stanislava Píšová, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice AGEL Zvolen.

Zdravotné sestry boli na ocenenie nominované z jednotlivých oddelení, pričom nominácie prichádzali z vlastných radov, kolegyňa od kolegyne. Ocenené sestry neskrývali potešenie nad uznaním, ktoré sa im dostalo ako z radov vedenia nemocnice, tak aj od vlastných kolegov. Po slávnostnom oceňovaní prezradili svoje pocity aj to, čo by odkázali novej generácii zdravotných sestier a ošetrovateľov.

Ľudka Grekčová, dom ošetrovateľskej starostlivosti

„Je to taký zvláštne príjemný pocit, keď dôjde k uznaniu, že aj práca so staršími ľuďmi, geriatrikmi je náročná, no aj tak ju vykonávame s láskou. Novej generácii sestier a ošetrovateľov by som odkázala, aby nikdy nezabudli na to, že raz budú starší aj oni. Aby vždy pristupovali k lôžku staršieho pacienta, akoby tam ležala ich mama alebo otec. A aby nikdy nezabudli láskavou dlaňou pohladiť vráskavú tvár, lebo raz budú starší aj oni.“

Ľudmila Michňová, detské oddelenie

„Som za toto ocenenie nesmierne vďačná, vážim si, že zamestnávateľ si váži prácu sestier. Novej generácii odkazujem, aby uviedla svoje vedomosti do praxe a bola pritom empatická a vážila si túto krásnu prácu.“

Iveta Sliacka, neurologické oddelenie

„Týmto ocenením som v dobrom prekvapená a zaskočená, nečakala som to. Pracujem od roku 1981 a stále som v trojzmennej prevádzke. Novej generácii by som preto odkázala, aby nezabúdala na neustály prísun nových vedomostí. Želám im tiež skvelý pracovný kolektív, tak, ako sme ho mohli zažiť my.“

Viera Rajmanová, urgentný príjem

„Som poctená a som rada, robím tu už 42 rokov na tom istom oddelení. Novej generácii želám veľa chuti neustále sa vzdelávať a cit pre šikovnosť.“

Tatiana Víglaská, interné oddelenie

„Je to také zadosťučinenie za moju prácu, veľmi si to vážim. Robím tu už 26 rokov, začínala som ako sanitárka na detskom oddelení, prešla som postupne všetkými pozíciami, nakoniec robím zdravotnú sestru na internom oddelení a mám túto prácu veľmi rada.“

Marcela Ridzanová, chirurgické oddelenie

„Veľa to pre mňa znamená, niekedy človek nečaká, že bude ocenený za svoju každodennú, no dlhoročnú prácu v zdravotníctve. Je to veľmi pekný pocit do života.“