Cieľom unikátneho projektu je priniesť vyššiu kvalitu do verejného školstva a využívať najnovšie poznatky a inovatívne pedagogické postupy. Dohoda s mestom zaručuje, že nová škola bude bezplatná.

Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica v spolupráci s mestom Zvolen pripravuje otvorenie modelovej základnej školy, ktorá sa bude nachádzať v priestoroch súčasnej ZŠ Jilemnického 1.

Bezplatné vzdelávanie pre všetkých

Vzdelávanie zostane bezplatné a ponúkne možnosti všetkým deťom bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie, znevýhodnenia či talenty. Škola bude priestorom na zavádzanie pedagogických inovácií a zdieľané poznatky bude samospráva využívať pri skvalitňovaní vyučovania v ostatných piatich školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

„Každý, kto tomu trocha rozumie, vidí, že škola každý rok dramaticky strácala žiakov a rútila sa do záhuby. Ďakujem poslankyniam a poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí dali šancu zmenám, ktoré môžu byť prospešné pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v celom meste a regióne,“ uviedol po hlasovaní mestského zastupiteľstva primátor Zvolena Vladimír Maňka.

Garant s dlhoročnými skúsenosťami

CEEV Živica sa inováciám vo vzdelávaní venuje už 23 rokov v rámci rôznych projektov. Komenského inštitút pravidelne oceňuje inšpiratívnych pedagógov ocenením Učiteľ Slovenska a pozdvihuje spoločenský status učiteľského povolania. Stojí za programom Zelená škola, ktorý je najväčší environmentálne-vzdelávací program na Slovensku pracujúci so stovkami škôl.

Živica tiež vytvorila platformu Hurá von! podporujúcu zážitkové vzdelávanie v exteriéri.  “Všetky naše skúsenosti v oblasti vzdelávania učiteliek, učiteľov a detí zúročíme v projekte modelovej školy, ktorá bude ponúkať rozmanité formy vzdelávania reflektujúce potreby 21. storočia,” hovorí riaditeľka CEEV Živica Ivana Poláčková.

Moderné vzdelávacie metódy

Za projektom novej školy stojí aj odborník na vzdelávanie Juraj Hipš, zakladateľ Živice a Komenského inštitútu. „Tvoríme školu, ktorej filozofia stojí na spolupráci, vzájomnej podpore a inováciách. Chceme tento prístup priniesť nielen do samotnej školy, ale do celého mesta. Pretože nie súťaživosťou, ale len vzájomnou spoluprácou medzi školami môžeme spoločne zvyšovať kvalitu vzdelávania,“ dodáva Juraj Hipš.

V škole budú pracovať napríklad aj s uznávanou Feuersteinovou metódou, ktorá rozvíja zručnosti myslieť a učiť sa. Súčasťou vzdelávania bude aj úspešný medzinárodný program Superar, ktorý prostredníctvom umenia podporuje rozvoj sociálnych vzťahov a dáva možnosť zažiť úspech každému dieťaťu.

Poslanci a poslankyne mestského zastupiteľstva na pondelkovom zasadnutí  odsúhlasili zmenu zriaďovateľa ZŠ Jilemnického 1 vo Zvolene. CEEV Živica sa týmto stane novým zriaďovateľom školy.