Výrazná zrážková činnosť počas celého uplynulého týždňa prispievala k lokálnemu poklesu denných koncentrácií peľu v ovzduší. Napriek tomu na celom území Slovenska dominoval v ovzduší peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy spolu s silne alergizujúcim peľom tráv z čeľade lipnicovitých.

Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv zachytila monitorovacia stanica v Žiline, v Banskej Bystrici  , v Bratislave a v Nitre. Peľ pŕhľavy vo vyšších koncentráciách  zachytili  v Žiline, v Bratislave a v Banskej Bystrici. „V ovzduší sme  ešte zachytili v menších množstvách  peľ pajaseňa, gaštanu, lipy a bazy. Z bylín to bol peľ astrovitých, mrkvovitých, mrlíkovitých rastlín, skorocelu a štiavu. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodmi Cladospórium a Alternária. Vplyvom tepla a vysokej vzdušnej vlhkosti došlo aj u Alternárie  k výraznému nárastu denných koncentrácií,“ konštatuje Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.

Tieto a najbližšie dni budú v znamení pokračúceho obdobia s významným zastúpením peľu tráv z čeľade lipnicovitých a slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých dosiahne alergologicky významné koncentrácie dokonca na väčšine územia Slovenska. Opäť sa zvýšia denné koncentrácie peľu  slabšie alergizujúcej pŕhľavy.

Počasie praje hubám

V ovzduší sa okrem peľu spomenutých druhov bude vyskytovať peľ pajaseňa, gaštanu, bazy, lipy, skorocelu, štiavu, astrovitých,  mrkvovitých a mrlíkovitýchrastlín. Podľa RNDr. Lafférsovej pokles  denných hladín peľu bude výrazne ovplyvňovaný búrkovou činnosťou. Na druhej strane teplo a vysoká vzdušná vlhkosť  prispievajú k enormnému nárastu  denných koncentrácií  spór húb (plesní).