RÚVZ BB (Tolnayová) | 25.8.2010

Vo vzduchu prevláda alergizujúca pŕhľava

Podľa údajov monitorovacích staníc peľovej informačnej služby (PIS) pri Úrade verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v Bratislave a regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach, Trnave, Nitre, Žiline a v Banskej Bystrici, ktorej RÚVZ je koordinátorom PIS na Slovensku, dominoval v uplynulých dňoch na celom území Slovenska opätovne peľ slabo alergizujúcej pŕhľavy s najvyššími koncentráciami v Banskej Bystrici, Bratislave a Žiline.

Rekord uplynulého týždňa zaznamenala Bratislava meraním z nedele, keď koncentrácie peľu pŕhľavy dosiahli 277 peľových zŕn v metre kubickom vzduchu. Výraznejšie však poklesli koncentrácie peľu tráv. „Najvyššie koncentrácie významne alergizujúceho peľu paliny sme namerali v Bratislave, Banskej Bystrici a Žiline. Najvyššiu tohoročnú hladinu peľu ambrózie v koncentrácii 266 peľových zŕn v metre kubickom vzduchu sme namerali opäť v nedeľu taktiež v Bratislave. Na ostatnom území Slovenska sa v ovzduší peľ ambrózie vyskytoval väčšinou v nižších koncentráciách. Okrem toho sa v ovzduší vyskytoval peľ skorocelu, mrlíkov, chmeľu a ďalších bylín najmä z čeľade astrovitých a mrkvovitých. Spóry húb (plesní) najmä rodov Cladospórium a Alternária, sa vyskytovali na celom území vo vysokých až veľmi vysokých koncentráciách“, popisuje peľovú situáciu na Slovensku RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. Výnimkou podľa nej boli Košice, kde spóry plesní dosahovali len nižšie koncentrácie.

Peľovú situáciu v týchto dňoch charakterizuje výskyt peľu slabo alergizujúcej pŕhľavy, ktorej vysoké koncentrácie sú v ovzduší na väčšine územia Slovenska. Odborníci ale očakávajú zvyšovanie koncentrácií peľu paliny a ambrózie. S peľom tráv v ovzduší v nízkych koncentráciách sa pritom budeme stretávať až do jesene. RNDr. J. Lefférsová upozorňuje, že koncentrácie spór húb (plesní) budú dosahovať vysoké až veľmi vysoké koncentrácie. Počas búrok však bude lokálne dochádzať k znižovaniu koncentrácií peľu a spór v ovzduší.