Výrub, prebiehajúci v týchto dňoch, bol naplánovaný už dlhšiu dobu. Väčšinou sa týka topoľov, ktoré sa prudko nakláňajú smerom k železnici. Sú v zlom zdravotnom stave, hrozí ich zlomenie alebo pád, ktorý by sa mohol skončiť nešťastím.

Prvé januárové dni neboli pre výrub zvolené náhodne. „Jedná o rozsiahly zásah na veľkých, prestarnutých a zväčša suchých topoľoch v ochrannom pásme Železníc SR, ťažká technika, ktorá musí byť použitá, by mohla zdevastovať okolité zelené plochy. Bolo tak nevyhnutné počkať na dlhšie trvajúce mrazy, aby zem poriadne zamrzla a riziko zničenia trávnatých plôch či koreňového systému okolitých stromov, bolo čo najmenšie,“ vysvetľuje Veronika Tuhárska z referátu zelene zvolenského mestského úradu.

O výrube topoľov hovorí už projekt rekonštrukcie Višňovského parku, v ktorom je podrobne zmapovaný aj zdravotný stav jednotlivých stromov. Konštatuje sa v ňom, že v korunách sa nachádza veľké množstvo suchých konárov (aj hrubších), ktoré pre návštevníkov parku predstavujú vysoké riziko ohrozenia ich zdravia. Situácia je vážna vzhľadom na vek stromov ako aj výskyt hneď niekoľkých parazitov.

Vo všeobecnosti priestor v minulosti pripomínal skôr hustý lesný porast, než mestský park, jeho preriedenie tak bolo nevyhnutnosťou. Súčasťou rekonštrukcie budú do budúcnosti i nové chodníky, sfunkčnenie jednej z kedysi populárnych fontán v priestore bližšie k zámku, vytvorenie jazierka a ďalšie opatrenia. Celková rekonštrukcia je však finančne náročná, jeho realizácia preto bude postupná, podľa finančných možností mesta.