Vnútroblok na Ulici M.  R. Štefánika vo Zvolene, kde sa okrem iného nachádza aj denné centrum a klub dôchodcov, sa zatiaľ plánovanej obnovy nedočká. Žiadosť mesta o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na jeho revitalizáciu bola totiž zamietnutá.

Ako pre TASR uviedol hovorca Mestského úradu vo Zvolene Martin Svatuška, v zamietavom stanovisku z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa uvádza, že síce žiadosť splnila podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve, avšak ju nebolo možné schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených vo výzve. Mesto na tento účel žiadalo príspevok vo výške viac ako 750.000 eur. „Záujem o čerpanie bol teda väčší ako množstvo samotných prostriedkov alokovaných na túto výzvu,“ spresnil Svatuška.

Mesto Zvolen podľa neho aj naďalej hľadá mimorozpočtové zdroje, z ktorých by mohlo financovať túto rekonštrukciu. „Aj preto bol zámer zaradený do zásobníka projektov na čerpanie finančných prostriedkov alokovaných pre územia udržateľného mestského rozvoja, čo je balík finančných prostriedkov z eurofondov vyčlenený na rozvoj územia Zvolen – Sliač – Budča – Kováčová – Lieskovec,“ doplnil.

Cieľom projektu bola záhradnícka a architektonická úprava daného vnútrobloku ako miesta plniaceho viacero funkcií s dôrazom na zlepšenie mikroklímy a hospodárenia s vodou. Vzniknúť tam okrem iného mali aj dve dažďové záhrady a tiež nové detské ihrisko.