Štatistický úrad Slovenskej republiky v septembri zverejnil štatistiku peňažných príjmov a výdavkov obyvateľov Banskobystrického kraja za minulý rok 2012. Čisté peňažné príjmy na jedného člena domácnosti v kraji v priemere za rok 2012 dosiahli 4 236,82 Eur, čo je oproti roku 2011 viac len o jedno percento. Na potraviny sme ale v medziročnom porovnaní dali až o takmer 6 % viac.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAČisté príjmy prepočítané na jedného člena domácnosti boli vlani v rámci Slovenska v Banskobystrickom kraji piate najvyššie. Najvyššie čisté peňažné príjmy na jedného člena domácnosti boli v Bratislavskom kraji (5 622,5 Eur). V Trnavskom kraji dosiahli 4 614,80 Eur, v Trenčianskom kraji 4 451,42 Eur, v Nitrianskom kraji 4 225,95 Eur a v Žilinskom kraji 4 404,14 Eur. Najnižšie čisté peňažné príjmy na jedného člena domácností sa zaznamenali v Prešovskom kraji (3 931,84 Eur) a Košickom kraji (4 005,27 Eur).Najvyššie výdavky máme na potraviny

Najviac dáme na potraviny

Aj keď čisté peňažné priemerné výdavky na jedného člena domácnosti v Banskobystrickom kraji stúpli oproti roku 2011 tiež len o 1 %, na 3 760,22 Eur, reálne sme pocítili nárast výdavkov. V roku 2012 sa totiž až o 5,6% zvýšili výdavky na potraviny.

V sume čistých peňažných výdavkov jedného člena domácnosti sú zahrnuté spotrebné výdavky (90,2 %) a ostatné čisté výdavky, ako výdavky na rôzne dane z majetku, poplatky úradom či pôžičky, ktoré tvoria 9,8 %.

V spotrebných výdavkoch domácností v Banskobystrickom kraji tvoria najvyššie položky výdavky na potraviny a nealkoholické nápoje vo výške 838,21 Eur (24,72 %), výdavky na bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá vo výške 799,2 Eur (23,56 %) a výdavky na dopravu 276,38 Eur (8,15 %).