Už v stredu, 3. apríla sa v Arboréte Borová hora uskutoční tradičné „Vítanie vtáčích poslov jari“. Už 19. ročník podujatia odborne garantujú pracovníci Ústav ekológie lesa SAV Zvolen pod gesciou RNDr. Antona Krištína a doc. Miroslava Sanigu, rôznymi aktivitami sa budú prezentovať pedagógovia a študenti zo Strednej odbornej školy lesníckej (SOŠL) z Banskej Štiavnice a pracovníčky CHKO Poľana.

Podujatie, ktoré prebehne v dopoludňajších hodinách medzi 8.00 a 12.00 h, je každoročne sprievodnou akciou otvorenia sezóny v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene. Oficiálne ju otvára riaditeľ arboréta za zvukov slávnostných signálov trubačov SOŠL. Odborní garanti zanietene a pútavo oboznámia návštevníkov arboréta so životom, správaním a migračnými cestami našich lietajúcich súputníkov a budú diskutovať na rôzne témy v súvislosti s vtákmi, ich biológiou, ekológiou a významom v prírode.

Odmenou im bude možnosť vypúšťať okrúžkované vtáky späť do prírody. Záujem vzbudia aj ukážky výcviku dravých vtákov, animácie hlasových prejavov vtákov počas dňa, ukážky vtáčích búdok, rôzne environmentálne hry a aktivity, ktorými sa prezentujú pedagógovia a študenti z Banskej Štiavnice a pracovníčky CHKO Poľana.

Počas minuloročného podujatia sa odchytilo 15 druhov vtákov v počte 52 exemplárov, čím sa tento ročník aj napriek nepriaznivému počasiu zaradil k vydarenejším z hľadiska biodiverzity vtákov. Niektoré druhy sa chytili aj opakovane, z minulých rokov napríklad sýkorka hôrna z roku 2021 a iné, čo len dokumentuje význam arboréta ako vhodného biotopu pre vtáctvo.

Po 9-tej hodine, kedy prebehne oficiálne otvorenie sezóny v arboréte, sa verejnosti budú prezentovať aj sokoliari a pripravené budú tiež environmentálne hry a aktivity.