Ako sa vraví – susedov si človek nevyberie. Ak sa ľudia v susedstve dostanú do vzájomného sporu, často ide o veľmi emotívne a intenzívne konflikty. Poprosili ma o pomoc dvaja spoluobčania z nášho mesta Sliač, pretože si nevedia poradiť s ješitným susedom.

jana lajosova
Poradkyňa Jana Lajošová.

Vzájomné vzťahy všetkých troch boli spočiatku v poriadku. Pred nedávnom si však jeden z nich zriadil malé hospodárstvo a na dvore chová drobné domáce zvieratá ako zajace a hydinu. K takému hospodárstvu samozrejme patrí aj hnojisko, čo nie je pre okolie veľmi príjemná vec a predmetom sporu je aj v tomto prípade. Gazda pre hnojisko zrejme nezvolil najvhodnejšie umiestnenie. Jeden sused sa sťažuje, že je priamo pri plote, blízko jeho okien. Inému susedovi vadí, že nie je podložie izolované a spád pozemku spôsobuje priesaky v jeho záhrade, čo poškodzuje stromy. Títo dvaja páni sa snažili svojho suseda upozorniť na problém, ktorý im spôsobuje, no ten sa ohradil, že podľa neho umiestnil hnojisko na najlepšom možnom mieste. Samozrejme, že od dohovárania nabral spor na intenzite a už to nie je len o hnojisku. Podľa občianskeho zákonníka vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

„Nesmie ohrozovať susedovu stavbu, ani jeho pozemok. Nesmie suseda nad mieru primeranú pomerom obťažovať hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a taktiež nesmie nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.“

Najlepšie je v takomto prípade požiadať o spoluprácu samosprávu a riešiť to prostredníctvom komisie verejného poriadku, ktorá sa vždy snaží dosiahnuť dohodu všetkých zúčastnených strán. Ak je to nevyhnutné, oporu hľadáme aj v iných zákonoch, napríklad v stavebnom alebo v zákone o ochrane životného prostredia. Prípadne môže požiadať o pomoc aj iné inštitúcie verejnej správy.

mojSliac_logoRGBNaozaj je účinné ak sa účastníci konania snažia dospieť k dohode, pretože inak by musela celá vec byť riešená súdnou žalobou. Neraz však výsledkom v takýchto prípadoch bývajú dlhoročné zbytočné prieťahy, ktoré veci nepomáhajú, naopak situáciu len vyostrujú.

Jana Lajošová, poradkyňa pre občanov, Sliač,
janka.lajosova076@gmail.com,
tel.: 0949 274 322.