Občianske  združenie Otvorený Sliač pripravilo 3. novembra diskusiu kandidátov na funkciu primátora mesta Sliač. Priestory kina Hron zaplnilo viac ako 220 návštevníkov.

Úvod  diskusie patril odpovediam všetkých kandidátov na organizátormi pripravené otázky, po nich dostali kandidáti  položiť  jednu otázku ktorémukoľvek protikandiátovi  (časť z nich túto možnosť nevyužila). Potom nasledovali otázky z hľadiska.

Po vyčerpaní času dostali ešte voliči možnosť položiť písomné otázky, na ktoré kandidáti sľúbili odpovedať do  nedele 9. novembra, čo aj všetci dodržali. Občianske združenie OTVORENÝ Sliač ich odpovede zverejnili na svojej FB stránke.