Obec Banská Belá, ktorou mnohí často len prechádzajú do známej Banskej Štiavnice, má viacero zaujímavých miest a pamiatok. Krytá ochodza rímskokatolíckeho kostola v Banskej Belej bude slúžiť aj turistom a návštevníkom obce.

Tamojšia samospráva v spolupráci s cirkvou totiž pripravila projekt sprístupnenia vyhliadky vo veži kostola.

„Aby sme k tomu mohli pristúpiť, musíme vymeniť pôvodné rebríky za plnohodnotné schodisko, aby turisti mali možnosť vychádzať do veže bezpečne,“ povedal TASR starosta Branislav Babirád. S projektantom chcú ešte doladiť niektoré detaily.

Obec má podľa starostu na to pripravených 8000 eur, ďalšie potrebné financie chce získať od Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica.

Rímskokatolícky farský kostol zasvätený sv. Jánovi evanjelistovi je najvýznamnejšou dominantou obce Banská Belá. Kostol postavili v prvej polovici 13. storočia v neskororománskom slohu a posvätili v roku 1243. V roku 1590 sa uskutočnila jeho rozsiahla prestavba v goticko-renesančnom slohu. Veža je pôvodná, pričom pravdepodobne v čase tureckých vpádov bola zvýšená dvojpodlažnou osembokovou nadstavbou s krytou ochodzou na kamenných konzolách, vo vnútri so strážnicou. Nad ňou je baroková kupola s laternou. Na veži je zachované aj pôvodné neskororománske okno.