Lesy Slovenskej republiky, Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen, Združenie lesníček a Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku, pripravili v priestoroch Drevárskeho múzea 10. ročník výstavy  celoslovenskej súťaže „Zelený Objektív“ pre žiakov základných a stredných škôl. Súťaž mladých fotografov začala v roku v 2001 pod názov Strom očami detí a dnes slávi svoje okrúhle 10. výročie. Za desaťročie svojej existencie sa do súťaže zapojilo 1064 fotografov, ktorí zaslali 3338 fotografií a ocenili spolu 71 súťažiacich.

V tomto ročníku sa zúčastnilo 73 súťažiacich s 264 fotografiami. V mladšej kategórií súťažilo 42 žiakov základných škôl so 124 fotografiami a v kategórií stredných škôl sa zapojilo 31 súťažiacich, ktorí prihlásili 120 fotografií. Potom už bolo na hodnotiacej komisii skladajúcej sa  z predsedu Jozefa Fašanga  a členov Vladimíra Čabouna a Jána Weissa vybrať tie najlepšie, ktoré môžete vidieť v Drevárskom múzeu do 31. mája.

V kategórií „žiaci základných škôl“ prvú cenu získal Adrián Kollár za fotografie Embryo a Na brehu, druhé miesto patrí Dušanovi Polákovi za fotografiu Pazúr a tretia cena Šimonovi Medelenskému za fotografiu Lesná víla.

V kategórií „študenti stredných škôl“ získal prvú cenu Matúš Pavelek za fotografie Na pni, V hmle a Stromoradie, druhú cenu Matej Bobrík za cyklus fotografií Načúvanie lesnej zveri a tretie miesto v tejto kategórii získal Matej Soviš za fotografie Puto lásky a Čo sa deje?.

V neposlednom rade bolo udelené aj čestné Uznanie Michaele Kollárovej za fotografie Po zime, Krása nedokonalosti, Sila kvapky, Suché lístie a List z kmeňa.