Mestská polícia vo Zvolene sa rozhodla predchádzať protispoločenskému konaniu a vzniku čiernych skládok aj pomocou fotopascí.

Policajti umiestňujú fotopasce na rôzne miesta pred nočnými podnikmi v meste, z dôvodu častých výtržností a narúšania verejného poriadku zabávajúcou sa mládežou. Tiež ich lokalizujú na málo frekventované miesta na stromy či kríky, kde najčastejšie dochádza k znečisteniu verejného priestranstva.

Ľudia sa v dnešnej dobe dokážu nezodpovedne zbaviť rôzneho odpadu spôsobom, že ho vysypú do prírody priamo z auta. Pokiaľ nie je páchateľ pristihnutý priamo pri čine, je neľahké ho vypátrať a usvedčiť. Ako dôkazový materiál však môže výrazne napomôcť vyhotovená fotka prostredníctvom fotopasce.

Cieľom fotopascí je lepšia identifikácia páchateľa a eliminácia znečisťovania životného prostredia.

Pri zisťovaní pôvodcu nelegálnej skládky je dôležitá spoluúčasť samotných občanov, ktorí môžu svojou všímavosťou prispieť k odhaleniu páchateľa.

Je potrebné, aby si zapamätali a zapísali evidenčné číslo vozidla a ihneď to nahlásili mestskej polícii na číslo 159. Policajná hliadka bude operatívne vyslaná na miesto.