Jar je už v plnom prúde a o chvíľku sú tu jedny z najväčších sviatkov v roku. Pri tejto príležitosti pripravila Slovenská národná galéria na Zvolenskom zámku v spolupráci s Občianskym združením Domus regia a Mestom Zvolen akciu pre deti s názvom „Veľká noc v galérii“.

Podujatie prebehlo v šiestich termínoch v dňoch 13. až 15. apríla. Na každom termíne sa zúčastnilo približne 50 detí z prípravných ročníkov materských škôl a prvého stupňa základných škôl vo Zvolene v doprovode svojich učiteliek. Lektorky s pomocou dobrovoľníčok si pre deti pripravili v priestoroch galérie zaujímavý program. Ten bol rozdelený do dvoch častí. V jednej miestnosti galérie čakali na deti tvorivé dielne, kde deti vyrábali symboly jari. Pod ich šikovnými rukami vznikali usmiate slniečka, kvietky a kuriatka. Tie šikovnejšie si ozdobili aj veľkonočné kraslice. V druhej miestnosti prebiehal animačný program pod názvom Prebúdzanie jari. Deti navštívila pani Jar v krásnych zelených šatách a rozprávali sa spolu o tom, čo jar prináša, a čo na nej deti majú najradšej. Potom spolu hľadali symboly jari na obrazoch galérie. Nakoniec deti vyrobili pre pani Jar kyticu papierových kvetov. Jar im na rozlúčku darovala sladkú odmenu.

Veľká noc v galérii je už tradičným podujatím, ktoré sa každoročne koná na Zvolenskom zámku. Okrem zábavného má aj výchovný charakter. Deti sa hravou formou zoznamujú nie len so zaujímavosťami o jari, ale aj s priestormi a exponátmi Slovenskej národnej galérie vo Zvolene.