V rámci celonárodného pilotného projektu SadOVO desiatky študentov a pedagógov z jedenástich slovenských škôl absolvovali prednedávnom jesenný trojdňový ovocinársky kurz vo Vzdelávacom centre v Zaježovej.

Vzdelávanie je zamerané predovšetkým na oblasť ochrany a starostlivosti ovocných  stromov v krajine v rámci projektu, ktorého cieľom je nielen edukácia, ale aj samotná výsadba ovocných stromov v školských areáloch. Celoročnú realizáciu projektu podporuje Nadácia Tesco, od prvej jarnej fázy projektu až po ovocinársky kurz, ktorý v týchto dňoch absolvovali školské tímy. Nasledovať bude finálna fáza projektu  –  výsadba ovocných stromov pri školách. Do pilotného ročníka projektu SadOVO sa na jar tohto roka zapojilo jedenásť základných a stredných škôl zo Slovenska, medzi nimi aj ZŠ Andreja Sládkoviča zo Sliača. Školy sa zaviazali spolupodieľať na ochrane a starostlivosti ovocných stromov, ktoré už pestujú, alebo vysadia priamo vo svojom  školskom areáli. Mladá generácia má tak možnosť zmeniť trend miznutia stromov, ktoré môže vysádzať a zároveň využívať v rámci svojho praktického vyučovania.

„Tešíme sa, že Nadácia Tesco môže byť partnerom tohto zaujímavého projektu, ktorý nielen vzdeláva o tom, aký význam majú ovocné stromy, ale tiež ukazuje mladým ľuďom priamo v prírode, ako možno zlepšovať a skrášľovať život v okolí ich škôl,“povedala Veronika Bush, správkyňa Nadácie Tesco na Slovensku.

Ovocinársky kurz bol ďalšou z aktivít projektu SadOVO, ktorý bude zavŕšený výsadbou ovocných  stromov v areáloch slovenských škôl.

„Akčné tímy zo škôl, pozostávajúce z jedného učiteľa a dvoch žiakov, absolvovali na jar exkurziu v ovocinárskom kraji Bielych Karpát, kde sme v nich prebudili prvotné nadšenie pre pestovanie a ochranu ovocných stromov a teraz na jeseň spoločne absolvovali ovocinársky kurz. Je dôležité, aby žiaci spoznávali prírodu na vlastné oči, pod korunami stromov, a nie za monitormi počítačov,“ hovorí Andrea Uherková, koordinátorka projektu SadOVO z organizácie Živica.

Kurz ovocinárstva absolvovali školské tímy počas troch dní v Zaježovej a vďaka nemu si ozrejmili, aký význam majú staré a krajové odrody ovocných stromov v krajine, prečo sú ohrozené, ako ich chrániť a vysádzať. Súčasťou kurzu bolo tiež objavovanie vzácnych odrôd na starých stromoch po okolitých lazoch, ktorými žiakov a učiteľov previedol pomológ.

„Myslíme si, že láska k starým odrodám ide najmä cez žalúdok,“ vraví odborný garant projektu Bruno Jakubec z Fakulty ekológie a environmentalistiky vo Zvolene. „A preto sme degustovali rôzne odrody ponúkajúce jedinečné chute, ako aj mušty z nich vyrobené alebo sušené ovocie.“

Kurz zavŕšilo Plodobranie, ktoré zorganizovali absolventi ovocinárskeho kurzu pre žiakov miestnej školy, aby sa s nimi podelili o získané vedomosti a zručnosti. Pripravili pre nich ovocinárske hry a kvízy, muštovanie, ochutnávku a  výstavu viac ako sto plodov starých a krajových odrôd jabloní a hrušiek, ktoré zmapovali v okolí svojich škôl.

Plánovaná jesenná výsadba bola symbolicky odštartovaná zasadením hrušky Merodova maslovka, ako názorná ukážka toho, ako môžu na školských dvoroch pribúdať ovocné stromy, ktorých chutné plody budú potom zberať a využívať ďalšie generácie žiakov.

„Teší nás, že projekt SadOVO rozvíja vzťah k tradíciám a prírodnému bohatstvu, ktoré treba zachovať a mali by sme si ho vážiť. Žiaci našej školy navyše plody z vysadených stromov môžu používať na hodinách varenia a pečenia,“ hovorí Jana Baďurová, učiteľka z Hotelovej akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch.

Projekt SadOVO sa zameriava na staré a krajové odrody jabloní a hrušiek. Cieľom je, v spolupráci s odborníkmi, vysádzať ovocné vysoko-kmenné sady v areáloch základných a stredných škôl. Žiaci s učiteľmi sa tak budú podieľať na záchrane vzácnych odrôd a vysadené stromy môžu využívať aj pri výučbe rôznych predmetov. Projekt koordinuje Živica, generálnym partnerom je Nadácia TESCO.Viac informácií a v prípade záujmu aj prihlášku do projektu SadOVOnájdete na oficiálnej stránke projektu.